INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

ความไม่เข้าใจในสัมบูรณ์ของศาสนา

ความไม่เข้าใจในสัมบูรณ์ของศาสนา

ศาสนามีองค์ประกอบหลักด้วยนานาศาสตร์ที่บ่งบอกความเป็นมาของศาสดา   ศาสดา   พระธรรมคำสอน   ผู้เผยแพร่หรือศาสนฑูต   ตลอดจนสาวก   และผู้ศรัทธา    สัมพันธ์กันในศรัทธาความเชื่อและบัญญัติแห่งนิติกรรมของอำนาจแห่งรัฐและเผ่าพันธ์
สาวกผู้ศรัทธาทั้งหลายสร้างความสัมพันธ์ด้วยหลักศาสนาที่ต่างกันจากความรู้ ความเข้าใจของอัตวิสัยและกลุ่มพวกเป็นที่ตั้ง ไม่น่าจะมีธรรมะใดๆระหว่างศาสนาที่กำหนดความสัมพันธ์ เนื่องจากศาสนาเป็นสิ่งสัมบูรณ์ มีความสัมบูรณ์ตั้งแต่การก่อกำเนิดศาสดา ศาสดา พระธรรมคำสอน ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตัดทอน หรือเพิ่มเติมได้ ถึงแม้ว่ามีผู้พยายามแปลคำสอนต้นฉบับมากมาย เก่งกาจเพียงใดก็ตาม ยังผลให้เกิดความแตกต่าง และขัดแย้งมากยิ่งขึ้น
ศาสนาทุกศาสนา มีองค์ประกอบที่ไม่ต่างกัน สามารถเป็นหลักคิด แนวทางการปฏิบัติในการดำรงอยู่ของมนุษย์ได้ทุกรูปแบบ และสามารถอธิบายได้ด้วยศาสตร์ต่างๆ   ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงเป็นสิ่งสัมบูรณ์   สาวกผู้ศรัทธาที่พยายามแปลคำสอน และเผยแพร่ศาสนานั้นต่างหากที่ทำให้เกิดความแตกต่างมากขึ้นตามลำดับของกาลเวลา ซึ่งหมายถึง ศาสนา ศาสดา และหลักธรรม เป็นหลักสัมบูรณ์   ที่ไม่มีความจำเป็นต้องสัมพันธ์กัน และไม่มีศาสนาใดระบุหลักคำสอนให้มีความขัดแย้งและทำลาย    หากมนุษย์ใดยึดมั่นในศาสนาใดก็ตาม จะไม่มีการให้ร้าย หรือทำลายผู้อื่นให้เป็นบาป ถึงจะมีกี่ศาสนาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยธรรม
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจผิด คิดว่าเป็นความขัดแย้งทางศาสนา หรือคำสอนนั้น เป็นเพราะไม่เข้าใจลึกซึ้งเพียงพอ เพียงแต่อ้างหลักคำสอนเป็นดั่งเครื่องมือ เพื่ออธิบายความชอบธรรมในการให้ใด้มาซึ่งประโยชน์ของผู้อ้างเท่านั้น หากมองเช่นนี้ก็จะพบปัญหาที่เกิดเป็นปัญหาของศาสนิก ไม่ใช่ศาสนาใดๆเลย
ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งของศาสนิกที่ต่างกันคือ การสนใจความต่างในศาสนาอื่นๆ ด้วยอคติมากกว่าศาสนาที่ตนเองนับถือศรัทธา ซึ่งมักจะเกิดความไม่เข้าใจในศาสนาและองค์ประกอบโดยละเอียดของศาสนาอื่น แต่ใช้อัตวิสัย   สรุปปรุงแต่งความคิดของตนเองผนวกกับอารมณ์   กิเลสแห่งความคาดหวังของประโยชน์ นำเสนอ เผยแพร่เป็นความแตกต่าง ขัดแย้งในวงกว้างออกไป เช่น ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมักจะมีความเข้าใจว่า องค์อัลลอฮ์(ซล.) เป็นศาสดาของศาสนาอิสลาม   ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด   สะท้อนถึงความไม่เข้าใจ ซึ่งผู้ที่จะเข้าใจได้ดีนั้น จะต้องเป็นมุสลิมเท่านั้น
ฉะนั้น ความต่างของศาสนิกเปรียบเสมือน นกกับปลา ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนแทนกันได้แต่ก็ลึกซึ้งถึงการอ้างเป็นตัวแทนกันไม่ได้    และหากยังมีส่วนของความพยายามสัมพันธ์แทรกแซง ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น แต่หากอยู่ร่วมกันเสมือนนกในท้องฟ้ากับปลาในทะเล ก็จะสามารถพบกับ เสรีภาพ และสันติสุขได้ตลอดไป
(เอก มงคล)

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *