jos55 instaslot88 Pusat Togel Online การปรากฏตัวแบบผู้บริหาร - INEWHORIZON

INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

การปรากฏตัวแบบผู้บริหาร

การปรากฏตัวแบบผู้บริหาร

คุณอาจจะมีสมอง ทำงานอย่างหนัก และทำอะไรได้ดี แต่คุณยังคงสะดุดบนบันไดอาชีพของคุณ ถ้าคุณไม่มีสิ่งที่ซิลเวีย ฮิวเลตต์ นักเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า “การปรากฏตัวแบบผู้บริหาร”ผู้นำเดินเข้ามาภายในห้องและบรรยากาศได้เปลี่ยนแปลงเขาทำการตัดสินใจ และไดัรับความเคารพเพียงแค่เพราะว่าวิถีทางที่เขาพูด เขาแบกน้ำหนักความเป็นผู้นำไว้บนบ่าของเขา และเขายังคงวางตัวอย่างเชื่อมั่นและชัดเจน มันให้คำนิยามไม่ได้นี่คืออะไรกันแน่ คุณภาพหรือไม่ ภายในโลกธุรกิจ เราเรียกมันว่า “การปรากฏตัวอย่างูผู้บริหาร” แต่มันไม่ได้เป็นแนวคิดธรรมดาที่จะตอกตระปูลงได้ ตามการสำรวจการวิจัยของทราคอม กรุ้ป 51% ของนักปฏิบัติทรัพยากรมนุษย์กล่าวว่า การปรากฏตัวของผู้บริหารยากที่จะนิยาม แต่ 81% กล่าวว่ามันง่ายที่จะระบุออกมาได้ถ้อยคำเข้ามาสู่คำศัพท์ธุรกิจกระเเสหลักครั้งแรกเมื่อ ค.ศ 2014 ถ้อยคำการปรากฏตัวแบยผู้บริหารได้ปรากฏครั้งแรกภายในหนังสือของซิลเวียฮิวเลตต์ “The Sponsor Effect” โดยทั่วไปเธอได้ถูกยกย่องต่อการสร้างถ้อยคำนี้ซิลเวีย ฮิวเลตต์ได้ยืนยันอย่างแน่วแน่ผู้นำที่ไม่มีการปรากฏตัวแบบผู้บริหารได้ต่อสู้ดิ้นรนที่จะก้าวหน้าภายในอาชีพของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาอาจจะมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่สำคัญ มันไม่ควรจะน่าที่งใจที่จะพูดว่าการปรากฏตัวแบบผู้บริหารคือ สูตรลับ ต่อความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ การเชื่อมโยงที่ขาดหายไประหว่างศักยภาพความเป็นผู้นำ และความสำเร็จที่แท้จริง”Executive Presence” เป็นหนังสือเขียนโดยซิลเวีย ฮิวเลตต์ หนังสือได้ถูกพิมพ์ครั้งเเรกเมื่อ ค.ศ 2014 ถูกใช้เป็นแนวทางต่อบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาการปรากฏตัวแบบผู้บริหารอย่างไร ความสามารถที่จะแสดงความเชื่อมั่น ความเชื่อถือได้ และอำนาจหน้าที่ เพื่อที่จะถูกรับรู้เป็นผู้นำ หนังสือได้อธิบายการปรากฏตัวแบบผู้บริหารสามารถถูกพัฒนาผ่านการรวมกันของสไตล์ส่วนบุคคล ทักษะการสื่อสาร และความจริงจังอย่างไร ความจริงจังเป็นความสามารถบันดาลใจความไว้วางใจและความเชื่อมั่นภายในโลกธุรกิจที่แข่งขันสูงและก้าวไปอย่างรวดเร็วของวันนี้ การมีการปรากฏตัวแบบผู้บริหารสามารถสร้างความแตกต่างภายในวงโคจรอาชีพของคุณได้ การปรากฏตัวแบบผู้บริหารเป็นความสามารถที่จะเเสดงความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และอำนาจหน้าที่ และความสามารถบันดาลใจและมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นการกระเทาะรหัสการปรากฏตัวแบบผู้บริหารจะช่วยปิดช่องว่างระหว่างความสามารถและความสำเร็จ ระหว่างคุณอยู่ตรงไหนในขณะนี้ และตรงที่คุณสามารถอยู่ ถ้าคุณได้ปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ ไม่จำเป็นต้องพูด การปรากฏตัวแบบผู้บริหารเป็นแนวคิดค่อนข้างไม่นานมานี้ และมันได้วิวัฒนาการตอบสนองความต้องการของความเป็นผู้นำสมัยใหม่ ทำไมมันยากที่จะให้คำตอบแน่นอนต่อคำถาม การปรากฏตัวแบบผู้บริหารคืออะไร มันเป็นแนวคิดที่ไม่ได้ถูกศึกษาอย่างเพียงพอ หรือพูดกันภายในรายละเอียดยิ่งกว่านั้นแนวคิดการปรากฏตัวแบบผู้บริหารเป็นสัญชาติญานสูง มันไม่ง่ายหรือยุติธรรมที่จะคำนวณมันโดยใช้เครื่องวัด เช่น คุณสามารถพูดได้ง่ายผู้นำมีสายตาที่ดีเพื่อตัวเลข หรือทักษะการสื่อสารที่ยิ่งใหญ่เเต่คุณไม่สามารถรู้ว่าผู้นำมีการปรากฏตัวแบบผู้บริหารหรือไม่ โดยไม่สังเกตุเขาตลอดช่วงเวลาภายในสถานการณ์แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อบุคคลบางคนถาม การปรากฏตัวแบยผู้บริหารคืออะไร บุคคลส่วนใหญ่พบตัวพวกเขาเองพยายาทค้นหาถ้อยคำที่ถูกต้องภายในบทความของวารสารฟอร์บได้อธิบายการปรากฏตัวแบบผู้บริหารต่อไปนี้
“การปรากฏตัววแบบผู้บริหารเกี่ยวกับความสามารถของคุณที่จะบันดาลใจความเชื่อมั่น – บันดาลใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณคุณเป็นผู้นำ พวกขาต้องการเดินตาม บันดาลใจความเชื่อมั่นท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่คุณสามารถและเชื่อถือได้ และสำคัญที่สุด บันดาลใจความเชื่อมั่นท่ามกลางผู้นำอาวุโส คุณมีศักยภาพเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่”ซิลเวีย ฮิวเลตต์ ได้กล่าวว่าการปรากฏตัวแบบผู้บริหารสามารถสรุปเป็นการรวมกันของคุณวางตัวอย่างไร คุณพูดอย่างไร และคุณดูอย่างไร ณ แกนของมัน การปรากฏตัวแบบผู้บริหารเป็นการผสมของเสาเชื่อมโยงระหว่างกันสามเส่า ตามซีลเวีย ฮิวเลตต์ เรามีเสาสามเสาของการปรากฏตัวแบบผู้บริหารคือ ความจริงจัง ทักษะการสื่อสาร และการปรากฏตัว สิ่งหนึ่งที่จะมองตอนเริ่มต้นคือ เสาเหล่านี้สำค้ญไม่เท่ากัน
*ความจริงจัง คุณวางตัวอย่างไร
ความจริงจังเป็นรากฐานแกนของการปรากฏตัวแบบผู้บริหาร ความจริงจังเป็นผลรวมน้ำหนักของบุคลิกภาพของคุณ และความเชื่อมั่นที่คุณแสดงภายในกิริยาท่าทางของคุณ ความจริงจังนั้นไม่ได้กำเนิด มันเป็นทักษะที่ปลูกฝังอย่างรอบคอบ ความจริงจังเป็นคุณธรรมของโรมโบราณที่แสดง “ความจริงจัง” มันได้ถูกถ่ายทอดอย่างหลากหลายเหมือนเช่น น้ำหนัก ศักดิ์ศรี และความสำคัญ ความจริงจังเป็นภาษาลาติน มีความหมายหลายอย่าง เช่น ความจริงจังของความประพฤติการแสดงออกทางอารมณ์ หรือการปราศัยคุณกำลังสร้างตัวเลขของคุณ การประเมินของคุณดี ดังนั้นอะไรอยู่ระหว่างคุณ และการเลื่อนตำแหน่งของคุณ คำตอบอาจจะเป็นความจริงจัง ความจริงจังเป็นรากฐานของการปรากฏตัวแบบผู้บริหาร มันเป็นรัศมีของความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และอำนาจหน้าที่ผู้นำปล่อยออกมา ทำให้พวกเขาสามารถได้ความเคารพและมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น คุณลักษณะนี้ไม่ใช่โดยกำเนิด ความจริงจังได้ถูกปลูกฝังผ่านการรวมกันของประสบการณ์ ความตระหนักตัวเอง และการพัฒนาความมุ่งมั่นผู้นำตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น และสื่อสารด้วยความชัดเจนและความมุ่งหมาย พวกเขาปล่อยความเชื่อมั่น ปลูกฝังความไว้วางใจ และบันดาลใจความเชื่อมั่นบุคคลรายรอบพวกเขา ท่ามกลางเสาสามเสาของการปรากฏตัวแบบผู้บริหาร ความจริงจังได้ถูกประเมินสำคัญที่สุด ตามมุมมองของผู้นำอาวุโส เรามีคุณลักษณะหกอย่างของความจริงจังคือ ความเชื่อมั่นต่อการโจมตี ความเด็ดขาด ควาซื่อสัตย์ ความฉลาดทางอารมณ์ วิสัยทัศน์และบารมี ความจริงจังได้สร้างภาพพจน์ของผู้นำที่เข้มเเข็ง ตั้งแต่มาร์กาเรต แธตเชอร์ ไปสู่ฮิลลารี่ คลินตัน บุคลิก
ภาพที่เข้มแข็งทุกอย่างแสดงคุณลักษณะเหล่านี้ต่อการสร้างการปรากฏตัวของเธอเองตามการสำรวจผู้บริหารอาวุโส 268 คน 67% กล่าวว่าความจริงจังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด เมื่อเลื่อนตำแหน่งบุคคลไปสู่ตำแหน่งความเป็นผู้นำมันเป็นการฉายภาพของความน่าเชื่อถือ การกล้าแสดงออก และความ
เชื่อมั่น ถ่ายทอดความหมายที่ชัดเจน ความจริงจังเป็นสัญญาณต่อบุคคลอื่นว่าคุณเป็นวัตถุความเป็นผู้นำความจริงจังช่วยถ่ายทอดความเชื่อมั่น กระตุ้นความไว้วางใจ และส่งเสริมความเชื่อน่าถือในฐานะของผู้นำ มันเป็นความสามารถที่จะเเสดงความเชื่อมั่น ทรงตัวใต้ความกดดัน และความเด็ดขาด ผู้นำด้วยความจริงจังได้รับความเคารพ ความจริงจังเป็นการแสดงความซื่อสัตย์ ความสงบ และความเชื่อมั่นภายใต้สถานการณ์กดดันที่สุดช่วงเวลาของวิกฤติเป็นการทดสอบอย่างดีที่สุดต่อความจริงจังของผู้นำ
*ทักษะการสื่อสาร คุณพูดอย่างไร
การสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงแค่เกี่ยวกับคุณพูดอะไร แต่คุณพูดมันอย่างไร
ด้วยการใช้ภาษากายอย่างเชี่ยวชาญ และทักษะการพูดที่กระชับ ทักษะ
การสื่อสาร เป็นความสามารถสื่อสารอำนาจหน้าที่ของผู้นำ มันเป็นความสามารถควบคุมห้องประชุม มันเป็นคุณพูดอะไร คุณพูดมันเมื่อไร คุณพูดมันอย่างไร และคุณพูดมันต่อใคร การสื่อสารมีทั้งความสามารถอ่านผู้ฟังหริอสถานการณ์ที่ซับซ้อนและดำเนินการตามนั้นการสื่อสารเป็นมากกว่าทักษะวาทศิลป์ มันเป็นความสามารถที่จะถ่ายทอดความคิดอย่างชักจูงและชัดเจน ผู้นำด้วยทักษะการสื่อสารที่เข้มแข็งสร้างเรื่องราวที่สามารถบันดาลใจและผูกพันผู้ฟัง คุณไม่ต้องพูดอย่างคารมคมคายของมาร์ค แอนโธนี และชักจูงชาวโรมว่าจูเลียต ซีซาร์ ไม่ใช่บุคคลที่ทะเยอทะยาน คุณต้องพูดด้วยความเชื่อมั่นภายในท่าทางที่รัดกุม คุณต้องมีข้อมูลอยู่เสมอสนับสนุนคุณพูดอะไรภายในห้องประชุม คุณต้องสามารถชักจูงเพื่อนร่วมงานของคุณและผู้บริหารอาวุโสว่าแผนของคุณจะใช้ได้ และเป็นวิถีทางไปข้างหน้าเป็นไปได้ดีที่สุด
*การปรากฏตัว คุณดูอย่างไร
การปรากฎตัวไม่ได้เป็นเพียงแค่เกี่ยวกับการแต่งตัวเพื่อความสำเร็จ มันเกี่ยวกับกิริยาท่าทางโดยส่วนรวม ส่งสัญญานอำนาจหน้าที่และวิชาชีพนิยม เราไม่ได้อ้างถึงหน้าตาหล่อของคุณ การปรากฏตัวไม่ได้เป็นความ
สวยงามหรือน่ามอง มันไม่ได้เป็นบุคลิกภาพของคุณด้วย การปรากฎตัว
เป็นการนำเสนอตัวคุณเองอย่างไร ณ สถานที่ทำงาน กฏส่วนใหญ่ที่กำกับการปรากฏตัวไม่ได้กล่าว เราไม่มีอะไรกำหนดไว้บนก้อนหิน เเต่กระนั้นมันเป็นการบังคับที่จะจดจำว่าสูทและเนคไทร์ ไม่ได้บันดาลใจความเชื่อมั่น
การปรากฏตัวเป็นตัวกรองอย่างแรกที่เราใช้ประเมินการปรากฏตัวแบบ
ผู้บริหาร และผู้หญิงถูกพิจารณาบนการปรากฏตัวระดับสูงกว่าผู้ชาย มัน
สามารถเป็นความท้าทายต่่อผู้นำหญิง เมื่อพวกเธอมีช่วงของการยอมรับที่แคบกว่า ในขณะที่การปรากฏตัวของคุณไม่สำคัญเท่ากับความจริงจัง
และทักษะการสื่อสาร คุณสามารถแสดงการปรากฏตัวของคุณ ด้วยการ
รักษาการมองดูที่ดึงดูด การศึกษาผู้นำอาวุโสของซิลเวีย ฮิวเลตต์ เปิดเผย
ว่าท่าทางที่ดูแลอย่างดีปละสวยงามมีผลกระทบสูงกว่าความสวยงามทาง
ร่างกาย วัยหนุ่มสาว ความสูง หรือน้ำหนัก การนำเสนอตัวคุณเองเป็นบุคคลที่เรียบร้อยและสะอาด แสดงการเคารพต่อตัวคุณเองและบุคคลอื่นบุคคลไม่ได้ตัดสินหนังสือโดยปกของมัน ดังนั้นคุณต้องเลือกเสื้อผ้าและสไตล์ที่เหมาะสมต่อโอกาสและสภาพแวดล้อม

ด้วยถ้อยคำของซีอีโอวอลล์ สตรีท คนหนึ่ง ผมไม่สามารถอธิบายการ
ปรากฏตัวแบบผู้บริหารได้ แต่ผมมั่นใจว่าผมรู้จักมัน เมื่อผมมองเห็นมัน บุคคลส่วนใหญ่รับรู้โดยสัญซาติญานการปรากฏตัวเเบบผู้บริหาร -มันเป็นการรวมกันที่หายากของวิสัยทัศน์ บารมี แรงขับเคลื่อน และความฉลาดแสดงผู้นำที่ยิ่งใหญ่ การปรากฎตัวแบบผู้บริหารเป็นการวัดภาพพจน์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่สามารถบันดาลใจบุคคลอื่น เราอาจจะเรียกมันเป็นแม่เหล็ก หรือพลัง หรือการปรากฏตัว มันเป็นอะไรที่ทำให้พวกเขาดึงดูด


ซิลเวีย ฮิวเลตต์ นักเศรษฐศาสตร์ ได้แตกการปรากฏตัวแบบผู้บริหารเป็นสามส่วน – ความจริงจัง ทักษะการสื่อสาร และการปรากฏตัว การสำรวจผู้บริหารอาวุโส 268 คนได้สรุปว่า ความจริงจังเป็นคุณลักษณะเเกนของการปรากฏตัวแบบผู้บริหารพวกเขาเชื่อมันมีส่วนช่วย 67% ต่อการปรากฏตัวแบบผู้บริหาร ในขณะที่การสื่อสารมีส่วนช่วย 28% และการปรากฏตัว 5%ในขณะที่เสาสามเสาหล่านี้ไม่เท่าเทียมกันที่จะมีการปรากฎตัวแบบผู้บริหารอย่างแท้จริง คุณต้องรู้ที่จะใช้มันทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของคุณการปรากฏตัวแบบผู้บริหารจะช่วยเหลือคุณก้าวกระโดดจากการทำงานเป็นผู้บริหารไปสู่ความรู้สึกเหมือนผู้บริหาร ในขณะที่ความเฉพาะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์อะไรที่ใช้ได้กับวอลล์ สตรีท ไม่จำเป็นต้องใช้ได้กับซิลิคอน เเวลลี่ย์ เสาสามเสาเหล่านี้ของการปรากฏตังแบบผู้บริหารเป็นสากล มันค่อนข้างเกี่ยวพันระหว่างกันด้วย เช่น ถ้าทักษะการสื่อสารของคุณมั่นใจคุณควบคุมห้องประชุมได้ความจริงจังของคุณจะเพิ่มมากขึ้น กลับกัน ถ้าการนำเสนอของคุณวกวนและท่าทางของคุณขี้ขลาด ความจริงจังของคุณจะตกต่ำลง


ซิลเวีย ฮิวเลตต์ กล่าวอย่างชัดเจนว่าการปรากฏตัวแบบผู้บริหารไม่ได้
เป็นเครื่องวัดผลการปฏิบัติงาน ….มันเป็นเครื่องวัดภาพพจน์ของบุคคล
บุคคลสามารถสร้างตราสินค้าส่วนบุคคลอย่างไรที่สร้างผลกระทบน่าประทับใจ การปรากฏตัวแบบผู้บริหารเป็นการรวมกันของคุณลักษณะที่สื่อสารบุคคลรับผิดชอบอะไรหรือสมควรที่จะรับผิดชอบมันไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลปฏิบัติงานอย่างไร แต่เป็นการวัดภาพพจน์ ความจริงจังเป็นคุณลักษณะสำคัญที่สุด ถ้าปราศจากความจริงจัง คุณเพียงเเค่ไม่ถูกรับรู้เป็นผู้นำคนหนึ่ง ไม่ว่าชื่อตำแหน่งหรือระดับอำนาจหน้าที่ของคุณคืออะไร ไม่ว่าคุณแต่งตัวหรือพูดดีอย่างไร ความจริงจังเป็นอะไรที่ให้สัญญานต่อโลกคุณมีคุณลักษณะที่จำป็นและสามารถมอบความไว้วางใจด้วยความรับผิดชอบที่สำคัญได้

Cr : รศ สมยศ นาวีการ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *