INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

ทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy Theory)

คอลัมน์ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ

ทหารประชาธิปไตย

ทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy Theory)

 

เป็นเรื่องเล่า หรือการวิเคราะห์เป็นบทความที่พยายามเชื่อมโยงเอาเหตุการณ์ต่างๆมาปะติดปะต่อ เพื่ออธิบายเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น และหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถอธิบายให้สาธารณะชนยอมรับได้

บางแนวคิดที่ไม่เห็นด้วย ก็แย้งว่ามันเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มคน หรือบุคคลโดยนำเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาปะติดปะต่อกัน ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นอื่นๆ เพื่อให้ประโยชน์หรือให้โทษต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลหนึ่งใด โดยแนวคิดนี้เห็นว่า นักทฤษฎีสมคบคิดมีข้อมูลหรือข้อเท้จจริงประกอบอยู่เพียงเล็กน้อย

กลุ่มแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยกับการอธิบายของผู้สนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดมองว่า มันเป็นเพียงการนำเหตุการณ์บางอย่างมาเสริมเพื่อให้คำอธิบายตามแนวทฤษฎีสมคบให้คิดดูน่าเชื่อถือเท่านั้น และเป็นความคิดแบบอัตตวิสัย มิได้เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ที่อ้างทฤษฎีสมคบคิดอาจมีพื้นฐานทางศาสนา วัฒนธรรม หรือการเมืองที่แตกต่างออกไป

ตัวอย่างที่มีการโต้แย้งกันมากที่เป็นเรื่องที่แพร่หลายมากในโลกก็อย่างเช่น ข้อกล่าวหาเรื่องมนุษย์คนแรกเหยียบดวงจันทร์เป็นเรื่องลวงโลก หรือโลกจะแตกในปีนั้น ปีนี้ เพราะจะมีกลุ่มอุกกาบาตขนาดใหญ่เข้ามาในวงโคจร หรือปริศนาการลอบสังหารจอห์น เอฟ. เคเนดี เป็นต้น

พวกที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีสมคบคิดนั้น อ้างอิงคำชี้แจงของทางการ เช่น องค์การนาซา เอฟบีไอ หรือการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์

อย่างไรก็ตามคำอธิบายเหล่านั้นของทางการก็มีเงื่อนงำที่ทำให้สาธารณชนจำนวนมากไม่อาจยอมรับได้ เช่น การลอบสังหารจอห์น เอฟ เคเนดี เพราะหลักฐานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆเสียชีวิตกันอย่างต่อเนื่องในเวลาที่ไม่นานนัก

กลุ่มค้านทฤษฎีสมคบคิด ยังพยายามลดความน่าเชื่อถือของทฤษฎีสมคบคิดหลายๆเรื่องว่าเป็นเพียงการคาดคะเนและไม่มีหลักฐาน แต่พวกนี้ก็ไม่อาจอธิบายปรากฎการณ์หลายเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลและหลักฐานเพียงพอ

ตัวอย่างเช่น การมีองค์กรลับและความเชื่อมโยงกันกับเศรษฐกิจ การเมือง และแม้แต่การฆาตกรรม โดยองค์การที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฟรีเมสัน อิลูมินาติ หรือ ไซออนิสต์ ที่ต่อมามีอิทธิพลในการกำกับนโยบายและการปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาในนามของ “รัฐลีก” (Deepstate)

เพราะมันปรากฏชัดว่าสหรัฐฯดำเนินการทุกอย่างเพื่อปกป้องอิสราเอล ทั้งๆที่มันขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ และมติขององค์การสหประชาชาติ และสหรัฐฯเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นการให้การอุดหนุนด้านอาวุธ ด้านการเงิน และด้านพลังอำนาจของชาติ โดยคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าอะไรเลย ทั้งๆที่เป็นคนเสียภาษี

ในทางตรงข้ามการสนับสนุนอิสราเอล โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศและมติขององค์การสหประชาชาติ มีแต่จะทำให้สถานะของสหรัฐฯตกต่ำลงไปมากในฐานะผู้นำโลก

ถ้าไม่มีการสมคบคิดกันเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้คัดค้านทฤษฎีก็ไม่อาจอธิบายได้

            สำหรับประเทศไทยทฤษฎีสมคบคิดได้รับการสนใจกันมานานแล้ว เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองของไทยมันมีหลืบซอกซอยที่ดำมืดหลายเรื่อง ตั้งแต่คดีลอบปลงพระชนม์รัชกาลที่ 8 การเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ตามด้วยเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และ พฤษภาทมิฬที่เป็นจุดล่มสลายของอำนาจทางทหารของกลุ่มพลเอกสุจินดา คราประประยูร

จวบจนมาถึงปัจจุบันทฤษฎีสมคบคิดก็ได้รับความสนใจ มากขึ้นจากสาธารณะเมื่อพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ที่ให้สัมภาษณ์ว่าการก่อม็อบเพื่อประท้วงรัฐบาลนั้นมันเป็นทฤษฎีสมคบคิด

แต่ท่านก็ไม่ได้อธิบายว่ามันมีการสมคบคิดกันอย่างไร กลับปล่อยให้มีการวิพากษ์วิจารณ์คาดคะเนกันต่อไป

ทั้งนี้มีคนฝ่ายรัฐบาลออกมาอธิบายว่า เบื้องหลังม๊อบของนักศึกษา มันมีนักการเมืองเข้าไปชี้นำยุยงสนับสนุนเพื่อล้มล้างรัฐบาล

บางส่วนถึงกับโยงไปว่ามันมีการสมคบคิดกันเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ จริงหรือไม่ก็ไม่มีหลักฐาน หรือคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผล นอกจากการชูป้ายของนักศึกษา ซึ่งอาจเป็นความรู้สึกส่วนบุคคล หรือการได้ข้อมูลที่ไม่ต้องตรงความจริงก็ได้

ในขณะเดียวกันฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ทำการเชื่อมโยงไปสู่เหตุการณ์ยึดอำนาจของคสช. ที่สืบทอดอำนาจมาถึงปัจจุบันว่านั่นแหละมันเป็นทฤษฎีสมคบคิด โดยมีการเชื่อมโยงกันระหว่างกปปส. และคณะทหารคสช. ซึ่งก็ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ แต่มันก็มีความน่าจะเป็น เพราะมีการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองกันอยู่ บางกลุ่มชนยังเชื่อว่ามีการแทรกแซงสนับสนุนจากต่างชาติ

นอกจากขบวนการนักศึกษาที่มีการเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลในช่วงนี้แล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่น่าสังเกต คือกลุ่มสุดโต่งทางศาสนากลุ่มหนึ่ง มีการเคลื่อนไหวที่เข้มข้น เพื่อพยายามปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง อันจะนำไปสู่การล้มรัฐบาลได้

            สำหรับผู้ที่ยึดทฤษฎีสมคบคิดมองว่า การโจมตีว่าพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีเป็นมุสลิม โดยการแต่งงานกับภริยาที่เป็นมุสลิม จึงเข้าข้างมุสลิม และมีแผนยึดครองประเทศไทย

นักทฤษฎีสมคบคิดมองว่า เหตุที่กลุ่มสุดโต่งนี้มีการขับเคลื่อนรุนแรงในระยะนี้ ทั้งๆที่เดินงานมานานแล้ว ด้วยการปั้นแต่งเรื่องโกหก ทั้งหลายเพื่อจุดประกายความขัดแย้ง เพราะต้องการล้มรัฐบาลที่เป็นแกนหลักในการจัดการตามกฎหมายกับสำนักสงฆ์ สำนักหนึ่งที่กำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางความคิด และมีกำลังเงินมหาศาลจากแนวทางพุทธพาณิชย์

หากล้มรัฐบาลได้ก็จะได้กดดันเรียกร้องให้มีการฟื้นฟู หรือนิรโทษกรรมผู้นำของตน

นี่ก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดอันหนึ่ง ซึ่งแม้มีเหตุผลในการอธิบาย แต่ก็ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ นอกจากมีสมาชิกในสำนักสงฆ์นี้หลายคนออกมาเคลื่อนไหวเป็นแกนนำ

เมื่อมีเหตุการณ์ทุบเศียรพระพุทธรูปที่ปัตตานี กลุ่มสุดโต่งทางศาสนาก็พยายามโยงไปยังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนว่าไม่พอใจการเจรจาเพื่อสันติสุข จึงต้องการสำแดงเดช ทั้งนี้กลุ่มสุดโต่งมุ่งหวังปลุกชาวพุทธให้ลุกฮือเล่นงานมุสลิม แต่เมื่อปรากฏว่าตำรวจจับผู้ต้องสงสัยเป็นคนติดยาที่มาอาศัยอยู่ที่วัด พร้อมของกลางคือฆ้อน กับขวาน มุขเรื่องทฤษฎีสมคบคิดจึงแป๊กไป

ถ้าเหตุการณ์วุ่นวายมันเกิดเฉพาะภาคใต้ รัฐบาลก็จะต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ไหนจะถูกประท้วงที่ภาคอื่นๆกับการจลาจลที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ และผู้ที่อาจได้ประโยชน์ก็คือ ขบวนการแบ่งแยกดินแดน หากมองชั้นเดียว หากมองสองชั้นขบวนการสุดโต่งทางศาสนาก็อาจได้ประโยชน์คือปลุกระดมชาวพุทธทั่วประเทศให้กดดันรัฐบาล เพื่อให้จัดการกับมุสลิมอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ก็คาดหมายอยู่แล้วว่า รัฐบาลคงไม่ทำ ซึ่งนั่นก็เท่ากับตอกย้ำว่าคุณประยุทธ์เป็นมุสลิมจึงปกป้อง แต่ก็จะทำให้เพิ่มความโกรธแค้นกับชาวพุทธและต่อต้านรัฐบาลจนอาจพังทลายได้

            ยังมีการแสดงพลังของกลุ่มอาชีวะที่ออกมาประท้วงการชุมนุมของนักศึกษาและนักเรียน ซึ่งถ้าเอาทฤษฎีสมคบคิดไปจับมันก็เหมือนเหตุการณ์ 6ตค.19 ที่ฝ่ายขวาจัดอ้างนักเรียนอาชีวะกระทิงแดงกับประชาชนผู้รักชาติศาสน์กษัตริย์ ไปรวมตัวเข่นฆ่านักศึกษาตายเป็นจำนวนมาก แต่อ้างเป็นการกระทำของฝูงชน ทั้งที่เนื้อในพวกนอกเครื่องแบบเพียบ นี่ก็เป็นไปตามทฤษฎีสมคบคิดเช่นกัน โดยหลักฐานหายากมาก คราวนี้ก็อาจเป็นในรูปเดียวกันก็ได้

ดังนั้นการที่ผบ.ทบ.ออกมาพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดก็ไม่ทราบว่าท่านครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ หรือเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้น

ถ้าไม่มีอะไรทำ และมองดูสิ่งดีๆ อย่างการวิ่งหนูแฮมสเตอร์ของเด็กๆ เขาทำกันน่ารักดีออก อย่าไปเหมารวมด้วยข้อหาล้มเจ้าแล้วปลุกคนมาเข่นฆ่า เหมือนการปลุกผีคอมมิวนิสต์เลย มันก็เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีสมคบคิดเหมือนกัน

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *