INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

ยัม แบรนด์ : เคเอฟซี พิซซ่า ฮัท และทาโก เบลล์

ยัม แบรนด์ : เคเอฟซี พิซซ่า ฮัท และทาโก เบลล์

เราสร้างตราสินค้าร้านอาหารที่ชอบ ไว้วางใจ และเจริญเติบโตมากที่สุด
ของโลก มันเริ่มต้นด้วยผู้รับแฟรนไชส์และสมาชิกทีมร้านอาหารของเรา นำวิสัยทัศน์ของเราไปสู่ชีวิต หนึ่งมื้อ ณ เวลาหนึ่ง ภายในการเป็นหุ้นส่วนกับ
ผู้รับแฟรนไชส์ที่ดีที่สุดภายในธุรกิจ ยัม แบรนด์ รากฐานอยู่ที่หลุยสวิลล์ เคนตักกี้ มีร้านอาหารมากกว่า 50,000 แห่ง ภายในมากกว่า 150 ประเทศ ดำเนินตราสินค้าร้านอาหารของบริษัท เคเอฟซี พิซซ่า ฮัท และทาโก เบลล์ ผู้นำโลกของไก่ พิซซ่า และอาหารเม็กซิกัน ยัม แบรนด์ เปิดร้านอาหารเฉลี่ยประมาณแปดเเห่งทุกวัน
นับตั้งแต่แตกออกมาจากเป้ปซี่โค เมื่อ ค.ศ 1997 เราได้กลายเป็นบริษัทโลกอย่างแท้จริงนำโดยผู้รับแฟรนไชล์ระดับโลกมากกว่า 2,000 ราย เมื่อ ค.ศ 2016 เราได้แตกธุรกิจจีนเป็นบริษัทมหาชนอิสระ
ขนาดหาที่เทียบเคียงไม่ได้ของเราเพิ่มความสามารถของเราที่จะสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจุดเชื้อเพลิงต้นตำรับการเจริญเติบโตของเรา บริษัทได้ใช้
ตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตสี่ตัว เมื่อเราได้เริ่มต้นการปฏิรูปบริษัทเมื่อ ค.ศ 2016 สร้างบริษัทที่มีจุดมุ่งและประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตสี่ตัวของตำรับเพื่อการเจริญเติบโตของเรา เป็นรากฐานที่เราสร้างผลลัพธ์ระยะยาวที่ยั่งยืน
1 การเจริญเติบโตวัฒนธรรมและความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้ ด้วยการใช้ประโยชน์วัฒนธรรมและความสามารถของบุคคลจุดไฟการปฏิบัติงานของตรา
สินค้าและความสำเร็จของผู้รับแฟนไชส์
2 การขับเคลื่อนการพัฒนาร้านอาหารอย่างกล้าหาญ ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับผู้รับแฟรนไชส์ที่มุ่งการเจริญเติบโต สามารถขยาย และเจาะตลาดด้วยร้านอาหารสมัยใหม่ เศรษฐกิจและคุณค่าที่เข้มแข็ง
3 การพัฒนาความสามารถทางการดำเนินงานแฟรนไชส์ที่เทียบไม่ติด ด้วยการทำให้เข้มแข็งขึ้นของการสรรหาและติดตั้งผู้ดำเนินร้านอาหารที่ดีที่สุดภายในโลกที่จะให้ประสบการณ์ลูกค้าที่ยิ่งใหญ่ และสร้างและคุ้มครองตรา
สินค้าของเราอย่างไร
4 การสร้างตราสินค้าที่ตรงจุดและเฉพาะ ด้วยการเพิ่มการลงทุนภายในความเข้าใจลูกค้า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แกน ความเป็นเลิศของดิจิตอล และการริเริ่มทำให้คุณภาพ ความสะดวกเข้มแข็งขึ้น และดึงดูดประสบการณ์ของลูกค้า
ความลุ่มหลงของเราเป็นบริษัทร้านอาหารคิอ การวางยัม แบรนด์ ต่อหน้าบุคคลทั่วโลก
การตอบสนองความพอใจลูกค้าทุกครั้งเมื่อพวกเขากินอาหารของเรา และทำให้ดีกว่าบริษัทร้านอาหารอื่นใดก็ตาม เคเอฟซี พิซซ่า ฮัท ทาโก้ เบลล์
นำเสนออาหารแก่ลูกค้าที่พวกเขากระหาย คุณค่าที่ต้องกลับมา และทีมที่มุ่งลูกค้า
ประสบการณ์การกินที่ไม่เหมือนใคร ณ แต่ละร้านอาหารของเราทำให้ลูกค้าของเรายิ้ม และบันดาลใจความจงรักภักดีตลอดชีวิตของพวกเขา
ไทรคอน โกลเบิ้ล เรสทัวรองท์ ได้ถูกสร้างภายใน ค.ศ 1977 เมื่อเป้ปซี่โคได้แตกธุรกิจร้านอาหารของพวกเขาเป็นบริษัทที่แยกต่างหาก ชื่อเป็นการรวมกันของถ้อยคำ “Three” และ “Icon” เป็นร้านอาหารลูกโซ่สามแห่งที่สร้างบริษัท –
เคเอฟซี พิซซ่า ฮัท และทาโก เบลล์ ที่ได้ถูกพิจารณาเป็นไอคอน
ไทรคอนเป็นเจ้าของพิซซ่า ฮัท ทาโก เบลล์ และเคเอฟซี
เมื่อ ค.ศ 2002 จากนั้นบริษัทได้เปลี่ยนชื่อของพวกเขาเป็นยัม แบรนด์
“Yum” เป็นสัญลักษณ์หุ้นของบริษัทมายาวนานบนตลาดหุ้นนิวยอร์ค ช่องข้อความอ่านว่า “ยัม”
ยัม แบรนด์ อิงค์ เป็นบริษัทร้านอาหารฟ้าสท์ ฟูดใหญ่ที่สุดของโลก
เมื่อ ค.ศ 2018 ยัม แบรนด์ ดำเนินร้านอาหารมากกว่า 48,000 แห่งภายใน
140 ประเทศและพื้นที่ทั่วโลก มากกว่า 18,000 ของร้านอาหารเหล่านี้อยู่ภายในอเมริกา ด้วยจีนมีร้านอาหารมากที่สุดลำดับสอง เกือบ 9,000 แห่งเมื่อ ค.ศ 2019 ประมาณ 98% ของร้านอาหารยัมแบรนด์เป็นแฟรนไชส์ ด้วย 2%
ที่บริษัทเป็นเจ้าของ
ยัม แบรนด์ ถูกก่อตั้งต้นกำเนิดเป็นไทรคอน โกลเบิ้ล เรสทัวรองท์
ชื่อตราสินค้าของบริษัท เคเอฟซี พิซซ่า ฮัท และทาโก้ เบลล์ คือผู้นำโลกของไก่ พิซซ่า และอาหารเม็กซิกัน ยัม แบรนด์ได้กลายเป็นบริษัท 500 ลำดับของวารสารฟอร์จูน ก่อนหน้านี้เราอาจจะประหลาดใจว่าทำไมยัม แบรนด์ ขายผลิตภัณฑ์ของเป้ปซี่ เพราะว่ายุคหนึ่งเป้ปซี่โคได้กระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจร้านอาหารสามอย่าง เคเอฟซี พิซซ่า ฮัท และทาโก เบลล์ เปีปซี่โคเป็นผู้ดำเนินงานร้านอาหารใหญ่ที่สุดลำดับสองตามหลังแมคโดนัลด์ภายในอเมริกาเท่านั้น
การแตกร้านอาหารออกไปของเป้ปซี่โค ได้สร้างความพอใจแก่ผู้ถือหุ้น การทำให้บริษัทสามารถมุ่งธุรกิจน้ำอัดลม และธุรกิจอาหารว่างได้อย่างเต็มที่ โค้ก กำลังได้ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการสูญเสียของเป้ปซี่ทั่วโลก
เนื่องจากยุคนั้นเป้ปซี่โค ได้กระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่สองอย่างคือธุรกิจร้านอาหาร : เคเอฟซี พิซซ่า ฮัท และทาโก้ เบลล์และธุรกิจอาหารว่าง : ฟิโตรเลย์ เนื่องจากเป้ปซี่โค มองว่าบุคคลโดยทั่วไปต้องกิน ดื่ม และขบเคี้ยว การสร้างการเสริมแรงทางการขายระหว่างธุรกิจน้ำอัดลมและธุรกิจร้านอาหาร ด้วยการใช้ เคเอฟซี หรือพิซซ่า ฮัท เป็นช่องทางการขายน้ำอัดลมด้วย
แต่กระนั้น เมื่อ ค.ศ 1997 เป้ปซี่ได้ขายหน่วยธุรกิจร้านอาหารของบริษัทคือ
เคเอฟซี พิพซ่า ฮัท และทาโก้ เบลล์ ออกไป เนื่องจากเป้ปซี่มองว่าอุตสาหกรรมร้านอาหารฟ้าสท์ฟูดส์ต้องใช้เงินลงทุนสูง และการแข่งขันรุนแรง เป้ปซี่กลัวว่า หน่วยธุรกิจร้านอาหารอาจจะมีผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจน้ำอัดลมที่เป็นธุรกิจแกนของบริษัท เป้ปซี่ได้ขายหน่วยธุรกิจร้านอาหารด้วยการแตกไปเป็นบริษัทใหม่คือ ยัมแบรนด์ ณ ปัจจุบันนี้ ตอนเริ่มแรกยัมแบรนด์มีผู้รับ
แฟรนไชส์ร้านอาหารประมาณ 60% ปัจจุบันนี้ผู้รับแฟรนไชส์ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 75%

เมื่อ ค.ศ 1965 โดเนลด์ เคนแดลล์ ซีอีโอ ของเป้ปซี่ โคล่า และเฮอร์แมน เลย์ ซีอีโอ ของฟริโต เลย์ ได้รับรู้สิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “การแต่งงานบนสวรรค์” บริษัทเดียวที่จัดหาอาหารว่างเค็ม บริการเคียงข้างโคล่าดีที่สุดของโลก
วิสัยทัศน์ของพวกเขานำไปสู่สิ่งที่กลายเป็นอย่างรวดเร็วบริษัทอาหารและเครื่องดื่มแนวหน้าของโลก : เป้ปซี่โค เป้ปซี่โคชอบที่จะคิดว่าจิปและขบเคี้ยวเป็นการแต่งงานภายในสวรรค์อยู่เสมอ ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของเป้ปซี่โค ได้ถูกชื่นชอบโดยลูกค้ามากกว่าหนึ่งพันล้านครั้งต่อวันภายในมากกว่า 200 ประเทศและพื้นที่ทั่วโลก
เมื่อ ค.ศ 1932 ชารลส์ ดูลิน ได้เข้าไปที่ร้านกาแฟซาน แอนโตนิโอ และซื้อข้าวโพดถุงหนึ่ง ภายหลังการเรียนรู้ผู้ผลิตกระหายที่จะขายธุรกิจของเขา เขาได้ซื้อตำรับและเริ่มต้นทำข้าวโพดทอดฟริโทสภายในครัวของแม่ของเขา เขาได้ขายมัน
จากฟอร์ด โมเดล ทีของเขา ภายในปีเดียวกัน เฮอร์แมน เลย์ ได้เริ่มต้นบริษัทอาหารขบเคี้ยวภายในแนชวิลล์ เขาได้ซื้อผู้ผลิตเหมือนกันสร้าง เอช ดับบลิว
เลย์ คอมพานี กลายเป็นบริษัทอาหารว่างใหญ่ที่สุดภายในตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อ ค.ศ 1961 บริษัทสองบริษัทได้รวมกัน และฟริโต เลย์ ได้กำเนิดขึ้น
ปัจจุบันเรามี 29 ตราสินค้าอาหารขบเคี้ยว และบุคคลของฟิโต เลย์ที่ทุ่มเท 55,000 คน และมันฝรังเพียงพอต่อปีที่จะไปดวงจันทร์และกลับมา เราไม่ตลกเมื่อเราพูดว่า เราก้าวไปไกลเป็นพิเศษที่จะนำอาหารขบเคี้ยวที่ชอบของคุณมาให้คุณ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเป้ปซี่โค ภารกิจของเราคือ การสร้างรอยยิ้มมากขึ้นด้วยทุกจิบและทุกขบเคี้ยว อย่างไร ด้วยการรับไว้ ชัยชนะด้วยความมุ่งหมาย นั่นคือ ชัยชนะภายในตลาด เร่งการเจริญเติบโต และรักษาความผูกพันของเราต่อโลกและชุมชน กลยุทธ์ที่ชัดเจนที่จะทำให้เรารวดเร็วขึ้น เข้มแข็งขึ้น และดีขึ้น แสดงวิสัยทัศน์นี้
ฟริโต เลย์ เริ่มต้นย้อนหลังไปเมื่อต้น ค.ศ 1960 เมื่อบริษัทแยกจากกันสอง
บริษีท
ฟริโต เลย์ คอมพานี และ เอช ดับบลิว เลย์ แอนด์ คอมพานี ได้รวมบริษัทสร้าง
ฟิโต เลย์ อิงค์ มันเป็นสี่ปีเท่านั้นต่อมาที่ฟริโต เลย์ ได้รวมบริษัทกับเป้ปซี่ โคลาคอมพานี ก่อให้เกิดการก่อตั้งเป้ปซี่โค เป้ปซีโค เป็นบริษัทแม่ของเป้ปซี่ ฟริโต เลย์ ทรอปิคานา แกโตเรด เเละเควตเกอร์ ณ เป้ปซี โค เรามุ่งหวังที่จะให้ทางเลือกของลูกค้า ขอบเขตของอาหารและเครื่องดื่มของเราได้ถูกออกแบบที่จะสร้างรอยยิ้มจากใบหน้าทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่ มันหามาได้ภายในมากกว่า 200 ประเทศและพื้นที่ และปรับให้เข้ากับ เพื่อที่จะตอบสนองรสชาติและความพอใจของลูกค้าท้องที่ของเรา
และนับแต่นั้นมา ฟริโต เลย์ เป็นบริษัทลูกอเมริกันของเป้ปซี่ โค ผลิตและขายข้าวโพดทอด มันฝรั่งทอด และอาหารขบเคี้ยวอื่น
ตราสินค้าอาหารขบเคี้ยวผลิตภายใต้ชื่อฟริโต เลย์ มีทั้งข้าวโพดทอดฟริโทส มันฝรั่งทอดเลย์และรูฟเฟิลส์
เป้ปซี่โค ได้ซื้อพิซซ่า ฮัท เมื่อ ค.ศ 1977 ทาโก เบลล์ เมื่อ ค.ศ 1978 และเคนตักกี้ ฟราย ชิคเก้น เมื่อ ค.ศ 1986 ก่อนหน้าการซื้อของเป้ปซี่ โค เคเอฟซี ได้ถูกขายโดยฮิวเบียนแก่ อาร์เจอาร์ นาบิสโก้ เมื่อ ค.ศ 1982 การตัดสินใจของเป้ปซี่โคที่จะกระจายธุรกิจไปสู่ฟ้าสท์ฟูดด้วยการซื้อพิซซ่า ฮัท ทาโก้ เบลล์ และเคเอฟซี เพื่อที่จะทำให้ตำแหน่งของบริษัทแม่เข้มแข็งขึ้นภายใน
อุตสาห
กรรมฟ้าสท์ฟูด เมื่อต้น ค.ศ 1990
เป้ปซี่โค ได้ซื้อแคลิฟอร์เนีย พิซซ่า คิทเช่น เชอวีส์ เม็กซ์ และดีแองจีโล กริลล์
แซนวิซ ด้วย
การเจริญเติบโตภายในยอดขายน้ำอัดลมของอเมริกาได้เริ่มต้นข้าลงเมื่อ ค.ศ 1970 มันเป็น “ทศวรรษของธุรกิจฟ้าสท์ฟูด” ด้วย ตั้งแต่ ค.ศ 1971 ถึง 1977 กำไรของพิซซ่า ฮัท ได้เจริญเติบโตเฉลี่ย 40% ต่อปี นายพันแซนเดอร์ได้ขายความเป็นเจ้าของของเขาภายในเคเอฟซี 2 ล้านเหรียญเมื่อ ค.ศ 1964 เจ็ดปีต่อมาบริษัทได้ถูกขายแก่ฮิวเบลียน 280 ล้านเหรียญ เป้ปซี่โค ได้ซี้อเมื่อ ค.ศ 1986 850 ล้านเหรียญ
เป้ปซี่โค ไดัถูกคาดหวังที่จะเเตกธุรกิจร้านอาหาร 11 พันล้านเหรียญของพวกเขาออกไป การก้าวไปที่สามารถช่วยราคาหุ้นและนำบริษัทกลับมาสู่รากเหง้าของพวกเขาเป็นการมุ่งเครื่องดื่มและอาหารว่าง กำไรจากธุรกิจฟ้าสท์ ฟูดส์ ของเป้ปซี่โค รวมทั้งพิซซ่า ฮัท ทาโก เบลล์ และเคเอฟซี ได้ช้าลง และนักลงทุนบางคนได้ผลักดันเพื่อการแตกเป็นบริษัท อุตสาหกรรมร้านอาหารเผชิญกับการเเข่งขันสูงมาก และต้นทุนอาหารสูงขึ้น
ระหว่างปลาย ค.ศ 1970 และกลาง ค.ศ 1990 เป้ปซีโค ได้ขยายตัวผ่านการซื้อธุรกิจภายนอกธุรกิจแกนน้ำอัดลมของพวกเขา แต่กระนั้นพวกเขาได้ออกไปจากธุรกิจที่ไม่ใช่แกนเหล่านี้ส่วนใหญ่ภายใน ค.ศ 1997 ด้วยการขายและแตกเป็นบริษัทใหม่่ชื่อไทรคอน โกลเบิล เรสทัวรองต์ ต่อมาได้กลายเป็นยัม แบรนด์ อิงค์
กลยุทธ์การกระจายธุรกิจของเป้ปซี่โคสามารถถูกมองได้เป็นกลุ่มธุรกิจสามกลุ่มคือ
1 น้ำอัดลม
น้ำอัดลม แสดง 35% ของยอดขายของเป้ปซี่โค และ 39% ของกำไรการดำเนินงานของพวกเขา เพื่อที่จะทำให้ตัวเลขดีขึ้น บริษัทได้ซื้อผู้บรรจุขวด
แฟรนไชส์ของพวกเขาหลายราย และพวกเขาได้ซื้อการดำเนินงานระหว่างประเทศของเซเว่น อัพด้วย การดำเนินงานน้ำอัดลมใหญ่ที่สุดลำดับสามภายนอกอเมริกา
2 อาหารว่าง
เป้ปซี่โค ได้ซื้อฟริโต เลย์ เมื่อ ค.ศ 1965 และด้ายตราสินค้าเหมือนเช่น
โดริทอส เลย์ส ฟริทอส และรัฟเฟิลส์ ส่วนแบ่งตลาดมันฝรั่งทอดของอเมริกาสิบพันล้านเหรียญเป็นของฟริโต เลย์ เกือบครึ่งหนึ่ง
3 ร้านอาหาร
เมื่อ ค.ศ 1986 เป้ปซี่โค ได้ซื้อเคนตักกี้ ฟราย ชิคเก้น การรวมกับพิซซ่า ฮัท และทาโก เบลล์ การซื้อเคเอฟซีทำให้เป้ปซี่โคเป็นผู้นำระหว่างประเทศภายในจำนวนร้านอาหาร

เรารู้หรือไม่พิซซ่า ฮัท จ่ายเงินหนึ่งล้านเหรียญแก่รัสเซียจัดส่งพิซซ่าไปยังสถานียานอวกาศ ผู้นำรัสเซียก่อนหน้านี้ มิคาอิล กอร์บาชอฟ ได้เปิดตัวการโฆษณาโทรทัศน์ทางการเมืองด้วยพิซ่า ฮัท รายงานโดยซีเอ็นเอ็น
ภาพยนตร์ได้ถูกถ่ายทำเมื่อ ค.ศ 1977 บนจัตุรัสแดง และภายในร้านอาหารพิซซ่า ฮัทที่ใดที่หนึ่งภายในมอสโคว์ มันได้ถูถออกอากาศระหว่างประเทศยกเว้นรัสเซีย มิคาอิล กอร์บาชอฟ ได้ถูกยกย่องภายในการโฆษณาทางโทรทัศน์ต่อการนำมา “เสรีภาพ” และ “พิซซ่าฮัท” การนำพิซซ่า ฮัท มาสู่ประเทศของเขา
พิซซ่า ฮัท แห่งเเรกของรัสเซียเปิดภายในมอสโคว์เมื่อ ค.ศ 1990 ภายในการโฆษณา ครอบครัวภายในร้านอาหารพิซซ่า ฮัท อภิปรายมรดกทางการเมืองของกอร์บาชอฟ ผู้ชายสองคนไม่เห็นด้วยจนกระทั่งผู้หญิงกล่าวว่ากอร์บาชอฟได้ยื่นพิซซ่า ฮัท แก่พวกเขา กอร์บาชอฟ ได้ใช้เงินที่เขาได้เพื่อเป็นเงินทุนแก่โครงการโดยมูลนิธิของเขา การโฆษณาได้ถูกอธิบายเป็นการแสดงชัยชนะของทุนนิยมภายในรัสเซีย พิซซ่า ฮัท เปิดร้านอาหารภายในมอสโคว์เมื่อ ค.ศ 1990 ไม่กี่เดือนภายหลังจากแมคโดนัลด์แห่งแรก
พิซซ่า ฮีท เป็นร้านอาหารที่ไม่เคยกลัวการจัดส่งที่ผิดธรรมดาอย่างที่สุด
พวกเขาเป็นตราสินค้าแรกที่จัดส่งพิซซ่าไปทำเนียบขาว และเเม้แต่ส่งพิซซ่าไปสถานียานอวกาศระหว่างประเทศ แต่ความสำเร็จล่าสุดของบริษัทเป็นผู้ทำลายสถิติ
ยัม แบรนด์ บริษัทแม่ของพิซซ่า ฮัท ได้กล่าวว่าพวกเขาได้สร้างสถิติโลก
ของกินเนสต่อการจัดส่งพิซซ่าความสูงที่สุด ด้วยการนำพิซซ่าสูง 19,000 ฟุตบนระดับน้ำทะเลไปสู่บนสุดของภูเขาคิลิมานจาโร ภูเขาสูงที่สุดภายในอัฟริกา
ภายในการแสดงโลดโผนประชาสัมพันธ์อย่างไม่น่าเชื่อ ผู้จัดส่งพิซซ่า ฮัท
ปีนเขานานหกชั่วโมงไปส่งพิซซ่าสู่จุดสูงสุดภายในอัฟริกา ยอดสุดของภูเขา
คิลิมานจาโร ภายในทานซาเนีย พวกเขาได้สร้างสถิติต่อการจัดส่งพิซซ่าสูงที่สุดของโลก
เมื่อ ค.ศ 1989 สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก่อนหน้านี้ บาร์บารา บุช ได้สั่งซื้อพิซซ่า ฮัท จัดส่งไปทำเนียบขาวภายในวอชิงตัน ดี ซี เธอเป็นเจ้าภาพเด็ก 200 คนภายในงานการกุศล
พิซซ่า ฮิท ได้แนะนำโครงการ “บุค อิท ” ภายใน ค.ศ 1984 และเข้าสู่นักเรียนมากกว่า 14 ล้านคนต่อปี โครงการมุ่งหมายที่จะกระตุ้นการอ่านของเด็กภายในโรงเรียนทั่วประเทศ การให้รางวัลแก่เด็กที่อ่านหนังสือจำนวนหนึ่งด้วยพิซซ่า
โครงการได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรห้องเรียนที่เด็กจะได้พิซซ่า – หรือแม้แต่งานเลี้ยงพิซซ่า ถ้าเด็กสามารถบรรลุเป้าหมาย โครงการ บุค อิท ดำรงอยู่นานกว่าสามทศวรรษ
ภายในตอนเริ่มเเรกของพิซซ่า ฮัท พวกเขามีตัวนำโชคชื่อ พิซซ่า พีท ในที่สุดเขาได้ถูกทดแทนด้วยหลังคาสีแดงไอคอนที่กลายเป็นสัญลักษณ์ตราสินค้านับตั้งแต่ ค.ศ 1970
เมื่อพิซซ่า ฮัท เปิดตัวครั้งเเรก สตัฟฟ์ เคิรสท์ พิซซ่า การโฆษณาโทรทัศน์
ด้วยโดนัลด์ ทรัมป์ และภรรยาคนก่อน อิวานา ได้ชักจูงชาวอเมริกันกินพิซซ่า
แป้งครั้งแรก การโฆษณาสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่พิซซ่า ฮัท 30 ล้านเหรียญภายในปีเเรก
เมื่อ ค.ศ 1999 พิซซ่า ฮัท ได้แสดงความสนใจที่จะยิงเลเซอร์ตราสินค้าของพวกเขาไปสู่พื้นผิวดวงจันทร์ แต่แผนได้ล้มเหลวเพราะว่าโลโก้ต้องมีขนาดรัฐเท็กซัส เพื่อที่จะมองเห็นจากอวกาศ ตามที่รายงานโดยนิวยอร์ค ไทม์
แต่ละปีพิซซ่า ฮัท เป็นเจ้าภาพการเเข่งขันชิวชนะเลิศพิซซ่าของประเทศ พ่อครัวพิซซ่า ฮัทจากทั่วอเมริกาแข่งขันกันห้ารอบที่จะดูว่าใครสามารถทำพิซซ่าอร่อยที่สุด
เราจะทำอย่างไรถ้าเราติดอยู่นอกโลก และอยากกินพิซซ่า ถ้าเราเกิดเป็นยูริ
ยูซาคอฟ เราเพียงแค่่ติดต่อและสั่งซื้อพิซซ่า ฮัท เพราะว่าพวกเขาจัดส่งไปที่อวกาศ
ในขณะที่คำสั่งซื้อไม่เกิน 30 นาทีหรือน้อยกว่า เมื่อ ค.ศ 2001 พิซซ่า ฮัท ได้กลายเป็นร้านอาหารแห่งแรกที่จัดส่งพิซซ่าไปอวกาศ นักบินอวกาศ ยูริ ยูซาคอฟ ได้รับพิซซ่าของเขาผ่านทางจรวดส่งอาหารในขณะที่อยู่บนสถานีอวกาศระหว่่างประเทศ การจัดส่งได้ถูกรายงานพิซซ่า ฮัท เสียต้นทุน 1 ล้านเหรียญ ณ เวลานั้น
เมื่อ ค.ศ 1994 พิซซ่า ฮัท ได้เปิดตัวการสั่งซื้อออนไลน์ การทำให้พิซซ่า ฮัทเป็นบริษัทพิซซ่าแห่งแรกที่นำเสนอบริการ – และช่วยรักษาโลกจากความเชื่องช้าของการพูดคุยทางโทรศัพท์ พิซซ่า ฮัท มีร้านอาหารมากกว่า 16,000 แห่งทั่วโลก อบแป้งภายในสถานที่เช่นมองโกเลีย ฟินแลนด์ และอาร์เมเนีย ประเทศที่ 100 ได้รับพิซซ่า ฮัทเป็นทานซาเนียเมื่อ ค.ศ 2016 พิซซ่า ฮัท ระหว่างประเทศแห่งเเรกเปิดภายในคานาดาเมื่อ ค.ศ 1968
พิซซ่า ฮัท ถูกก่อตั้งเมื่อ ค.ศ 1958 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งรัฐวิชิต้าสองคน พี่น้องแดนและแฟรงค์ คาร์นีย์ เป็นร้านแห่งเดียวภายในวิชิต้า แคนซัส หกเดือนต่อมาพวกเขาได้เปิดร้านที่สองและภายในหนึ่งปี พวกเขามีร้านอาหารพิซซ่า ฮัท หกแห่ง พวกเขาได้เริ่มต้นการให้แฟรนไชส์เมื่อ ค.ศ 1959 เมื่อเพื่อนคนหนึ่งได้แนะนำการเปิดร้านพิซซ่า – หาได้ยาก พวกเขาเห็นด้วยกับความคิด
ที่สามารถพิสูจน์ความสำเร็จได้ และพวกเขาได้ยืมเงิน 600 เหรียญจากแม่ของพวกเขาที่จะเริ่มต้นธุรกิจกับหุ้นส่วน จอห์น เบนเดอร์
การเช่าอาคารหลังเล็กณ 503 เซ้าธ์ บลัฟฟ์ ภายในตัวเมืองวิชิต้า และซื้ออุปกรณ์มือสองที่จะทำพิซซ่า พวกเขาใช้ชื่อพิซซ่า ฮัท เพราะว่าชื่อของพิซซ่า ฮัทถูกเลือกเมื่อมันมีที่ว่างบนอาคารเพื่อตัวอักษรแปดตัวเท่านั้น ชื่อพิซซ่า ฮัทเพียงแค่เกิดขึ้นที่จะพอดีกับสัญลักษณ์ เรื่องราวเบื้องหลังชื่อของพิซซ่า
แดน และแฟรงค์ได้เปิดร้านอาหารพิซซ่า ฮัท แห่งแรก ตอนกลางคืน พวกเขา
ได้ให้พิซซ่าฟรีที่จะกระตุ้นความสนใจของชุมชน เมื่อ ค.ศ 1959 พิซซ่า ฮัทได้ก่อตั้งเป็นบริษัทภายในแคนซัส และดิค ฮาสเซอร์ เปิดร้านแฟรนไชส์แห่งแรกภายในโตพีก้า แคนซัส ในไม่ช้าร้านอาหารได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ทำไม เพราะว่าพิซซ่าดีเยี่ยม การบริการรู้สึกคล้ายบ้าน และลูกค้าถูกปฏิบัติคล้ายครอบครัว
จากวันนั้นพี่น้องคารนีย์สามารถมองลูกค้าของพวกเขาภายในสายตาและสัญญาพวกเขาด้วยพิซซ่าดีที่สุดภายในเมือง เพราะว่าพวกเขารู้จักเกษตรกร
ที่ปลูกส่วนผสม และพวกเขารู้ว่าเกษตรกรห่วงใยเกี่ยวกับคุณภาพ นับแต่นั้นมาเกษตรกรได้เจริญเติบโตเคียงข้างเรา และส่วนผสมที่เราใช้ยังคงเป็นความสำคัญสูงสุดของเรา ไม่มีใครรักพิซซ่ามากกว่าพิซซ่า ฮัท นั่นคือทำไมพิซซ่าอยู่ภายในชื่อของเรา และเป็นอยู่เสมอ
สไตล์อาคารพิซซ่า ฮัท สัญลักษณ์ ได้ถูกออกแบบเมื่อ ค.ศ 1963 โดย
สถาปนิคชิคาโก จอร์จ ลินด์สตรอม และถูกดำเนินการเมื่อ ค.ศ 1969
พิซซ่า ฮัท อิงค์ เป็นร้านอาหารใหญ่ที่สุดภายในโลกภายในแง่ทั้งจำนวนร้านและร้อยละของส่วนแบ่งตลาดที่ยึดครองอยู่ บริษัทดูแลร้านอาหารพิซซ่า มากกว่า 11,000 แห่งภายใน 90 ประเทศทั่วโลก
ณ พิซซ่า ฮัท เราไมเพียงแค่ทำพิซซ่า เราทำให้บุคคลมีความสุข พิซซ่า ฮัท ถูกสร้างบนความเชื่อว่าคืนแห่งพิซซ่าควรจะพิเศษ และเรานำความเชื่อนั้นไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ ด้วยประสบการณ์ใต้เข็มขัดของเรานานกว่า 60 ปี เราเข้าใจบริการลูกค้าขอเราดีที่สุดอย่างไรผ่านทางความพยายามและหลักการบริการที่แท้จริง : เราทำอาหารที่เราภูมิใจบริการและจัดส่งอย่างรวดเร็วด้วย
รอยยิ้ม
เมื่อสมิธโซเนียนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประวัติศาตร์อเมริกัน ได้ประกาศการเปิดของนิทรรศการใหม่ “Inventing in America ” คุณลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของนิทรรศการคืออะไร “หลังคาสีแดงของพิซซ่า ฮัท”
พิซซ่า ฮัท ได้แนะนำตราสินค้าใหม่ที่จะให้สอดคล้องกับการเปิดตัวใหม่ของ
ชีสสี ไบท์ พิซซ่า ครัสท์ ในฐานะส่วนหนึ่งของตราสินค้านี้ บริษัทได้นำโลโกหลังคาสีแดงกลับมา การออกแบบหลังคาสีแดงต้นกำเนิดได้ถูกใช้ระหว่าง ค.ศ 1967 และ ค.ศ 1999
ณ ตอนเริ่มต้นของการลุกขึ้นมีชื่อเสียงของพิซซ่า ฮัท สองพี่น้องได้ตัดสินใจว่าธุรกิจต้องการตัวนำโชค พิซซ่าพีทไอคอน เป็นตัวแทนร้านอาหาร ใส่ผ้าพันคอตราหมากรุก ผ้ากันเปื้อน หมวกพ่อครัว และหนวด การ์ตูนที่มีชื่อเสียงปรากฏครั้งแรกบนการโฆษณา ถ้วย ถุง และบนการตกแต่งภายนอกร้านอาหาร พีทได้ถูกจดจำโดยแฟนของพิซซ่าฮัทจนถึงวันนี้ เขาได้ถูกเอาออกไป
เมื่อสิ้น ค.ศ 1970 และแทนที่ด้วยหลังคาสีแดงเป็นสัญลักษณ์ตราสินค้านับตั้งแต่ ค.ศ 1970
อาคาร 500 ตารางฟุตที่อยู่พิซซ่า ฮัท ต้นกำเนิด ได้ถูกยกและย้ายจากทำเลที่ตั้งต้นกำเนิด ในขณะนี้มันนั่งอยู่บนวิทยาเขตมหาวิทยาลัยวิชืต้า สเตรท ภายในแคนซัส ตรงที่มันได้ถูกปฏิรูปเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติของพิซซ่า ฮัท และข้อมูลความทรงจำและความสนุกสนาน
ตรงกันข้ามต่อสิ่งทีี่่เราอาจจะคาดหวัง หลังคาสีแดงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งพิซซ่า ฮัท ต้นกำเนิด พิซซ่า ฮัท เเห่งเเรก อยู่ที่วิชิตา แคนซัส เป็นอาคารอิฐสีแดงธรรมดาอาศัยอยู่ ความฝันพิซซ่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยสองคน ด้วยการเริ่มต้นอย่างลางร้ายที่ต่อมากลายเป็นบริษัทพิซซ่าใหญ่ที่สุดภายในโลกได้กำเนิดขึ้น
การออกแบบหลังคาสีแดงไม่ได้ตามมาจนกระทั่ง ค.ศ 1969 เมื่อตราสินค้าร้านอาหารเริ่มต้นที่จะเจริญเติบโตระหว่างประเทศ สองพี่น้องได้เริ่มต้นกังวลเกี่ยวกับการแข่งขัน และเริ่มต้นที่จะคิดเกี่ยวกับวิถีทางสร้างสรรค์ใหม่ สร้างความแตกต่างร้านอาหารพิซซ่า ฮัทของพวกเขา พิซซา ฮัท “หลังคาสีแดง”
วันนี้จะหาได้ยาก
การแข่งขันภายในอเมริกาได้สูงขึ้นเมื่อแมคโดนัลด์ ได้วาง “แมคพิซซ่า” บนเมนูภายในตลาดทดสอบหลายแห่ง และเเม้แต่นำเสนอการจัดส่งถึงบ้านแก่ลูกค้า แม้ว่าภายใต้ความพยายามนี้และการตกต่ำทางเศรษฐกิจเมื่อต้น ค.ศ
1990 พิซซ่า ฮัท ได้ทำกำไรอย่างต่อเนื่อง

เคนตักกี้ ฟราย ชิคเก้น ร้านอาหารมีชื่อเสียงมากที่สุดต่อผู้ชอบไก่ ทุกครั้งที่เราคิดถึงปีกไก่ทอด สมองของเราทันทีีนำเราไปส่ร้านเคเอฟซี การรู้จักโดยใบหน้าของชายแก่ด้วยหนวดเคราสีขาว นายพันฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ ผู้ก่อตั้งเคเอฟซี ดูเเล้วภายในสาธารณะเหมือนกับซานต้า คลอสที่รื่นเริงแจ่มใส
แต่เขาเป็นนักสู่ที่สำคัญคนหนึ่งของโลก เคเอฟซี
ได้เจริญเติบโตจากห้องด้านหลังภายในสถานีน้ำมัน กลายเป็นร้านอาหารฟ้าสท์ ฟูดอย่างแท้จริงภายในโลก เคเอฟซี ได้ถูกก่อตั้งเมื่อ ค.ศ 1955 โดยนายพันฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ภายในคอร์บิน เคนตักกี้
เรามีความเชื่อบางอย่างของการเป็นผู้ประกอบการที่เราจะต้องเริ่มต้น ณ อายุน้อยที่จะกลายเป็นผู้ประกอบการที่บรรลุความสำเร็จ แต่เจ้าของเคเอฟซีได้พิสูจน์ความเชื่อนี้ผิด เราโชคดีที่นายพันฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ ไม่เชื่อต่อสุภาษิต
“อนาคตเป็นของหนุ่มสาว” หรือเราน่าจะไม่เคยลิ้มรส เลียนิ้ว ไก่ทอด ดังที่บุคคลหลายคนชื่นชอบอยู่วันนี้ เคเอฟซี เป็นตราสินค้าหนึ่งที่รับรู้อย่างกว้างขวางทั่วโลก และฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ เป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่งของการให้แฟรนไชส์สมัยใหม่
ครั้งหนึ่ง ดาลลาส เคลตัน ได้กล่าวว่า มันไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่ ทำสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างที่เราปราถนาจะทำ
เราสามารถมองเห็นได้ว่าถ้อยค้านี้ยืนหยัดอย่างสมบูรณ์ต่อเจ้าของเคเอฟซี
ผู้ก่อตั้งเคเอฟซีเป็นบุคคลหนึ่งท่ามกลางผู้ประกอบการ และบุคคลหนึ่งได้เริ่มต้นล่าช้าภายในชีวิตและมีชีวิตที่บันดาลใจมาก ณ อายุ 62 ปีเมื่อบุคคลส่วนใหญ่ได้เริ่มต้นพิจารณาการเกษียณอายุของพวกเขา นายพันฮารแลนด์
แซนเดอร์ ได้ก่อตั้งเคเอฟซี เขาเกิดเมื่อ ค.ศ 1890 ภายในเฮนรี่วิลล์ อินเดียนา
และเสียชีวิตเมื่ออายุ 90 ปี หลุยส์วิลล์ เคนตักกี้
เราเคยถูกปฏิเสธหรือเวลาที่ผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าหรือไม่ ผู้ก่อตั้งเคเอฟซีเคย แต่เขาใช้ความล้มเหลวของเขา และไม่เพียงแค่ทำน้ำมะนาว เขาได้สร้างโลกเป็นที่ที่ดีขึ้น
เมื่อเขาอายุ 5 ปี พ่อของเขาได้เสียชีวิต เขามีความรับผิดชอบการเลี้ยงดูครอบครัวของเขา การดูแลพี่น้องของเขา แม่ของเขาได้สอนเขาทำอาหารอย่างไร เมื่ออายุเจ็ดปี ดังนั้นเขาทำงานเล็กน้อยหลายอย่างที่จะดำรงชีวิต
เขาต้องออกจากโรงเรียน และออกจากบ้านไปทำงานเป็นแรงงานทำนา
เมื่ออายุ 16 ปี ฮาร์แลนด์ได้ปลอมอายุของเขาสมัครเข้าภายในกองทัพอเมริกัน
ภายหลังจากถูกปลดประจำการปีต่อมา เขาได้ถูกจ้างโดยรถไฟเป็นคนงาน
เขาได้ถูกไล่ออกจากการชกต่อยกับเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่เขาทำงานรถไฟ ฮาร์แลนด์ได้ศึกษากฏหมาย จนกระทั่งเขาได้ทำลายอาชีพกฏหมายของเขาโดยการชกต่อยอีกครั้งหนึ่ง แซนเดอร์ ได้ถูกกดดันให้กลับไปอยู่กับแม่ของเขา
และได้งานการขายประกันชีวิต และอะไรได้เกิดขึ้น เขาไดัถูกไล่ออกจากการ
ไม่เชื่อฟัง แต่นายคนนี้ไม่เคยยอมแพ้
เมื่อ ค.ศ 1920 ฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ ได้ก่อตั้งบริษัทเรือข้ามฟาก ต่อมาเขาพยายามหาเงินสดภายในธุรกิจเรือข้ามฟากของเขาที่จะสร้างบริษัทผลิตตะเกียง แต่พบว่า
อีกบริษัทหนึ่งขายรุ่นที่ดีกว่าของตะเกียงของเขา ชายที่น่าสงสารไม่ได้หยุดพักเลย จนกระทั่งเมื่อเขามีอายุสี่สิบปี เขาได้เริ่มต้นขายอาหารไก่ภายในสถานีน้ำมัน เคนตักกี้ เขามีตำรับทำเองพิเศษของไก่ทอดที่บุคคลชอบ เขาต้องการทำมันเป็นตำรับที่รู้จักกันระหว่างประเทศ สี่ปีต่อมาเขาได้ซื้อโมเตลที่ถูกไฟไหม้รวมไปถึงร้านอาหารของเขา แต่ชายที่ใจหนักแน่นคนนี้ได้สร้างใหญ่และดำเนินงานโมเตลใหม่
จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองบังคับเขาให้ปิดลง ภายหลังสงคราม ฮาร์แลนด์ได้พยายามแฟรนไชส์ร้านอาหารของเขา ตำรับของเขาถูกปฏิเสธ 1009 ครั้ง
ก่อนที่ใครก็ตามยอมรับ
ในที่สุดเมื่ออายุ 62 ปี ฮาร์แลนด์ได้เริ่มต้นการเดินทางของเขาด้วยเงินเล็กน้อยภายในกระเป๋าขอวเขา เขาเดินไปตามประตูด้วยตำรับไก่ เขาถูกปฏิเสธหลายครั้ง ก่อนที่เขาได้แฟรนไชส์แรกของเขา
เมื่อ ค.ศ 1929 ฮาร์แลนด์ ได้้ซื้อสถานีน้ำมันเชลล์ภายในนอร์ธ คอรบิน เคนตักกี้ และได้ทำมันเป็นร้านอาหาร เขาได้บริการอาหารสไตล์ทางใต้ที่แม่ของเขาได้สอนเขาทำอาหารอย่างไร อาหารเหมือนเช่นสเตก คันทรี แฮม และแน่นอนไก่ทอด
ณ ที่นี่ เขาทำอาหารแก่ครอบครัวของเขา และลูกค้าตามโอกาสภายในห้องด้านหลัง ฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ ได้ใช้สูตรตำรับที่แม่ของเขาได้สอนเขาทำอาหาร ไก่ทอด ผักสด คันทรี แฮม ต้นตำรับกำเนิดของเคเอฟซี เป็นการผสมกันของส่วนผสมความลับที่ร้านอาหารฟ้าสฟูดเคเอฟซีใช้ทำไก่ทอด
ตลอดเวลานี้ แซนเดอร์ได้จัดการวิธีการให้สมบูรณ์ของกระบวนการทำอาหารให้รวดเร็วขึ้น การทำอาหารอัดความดัน นี่ได้ลดเวลาที่จะทำไก่ของเขา ตามมุมมองของเขาในขณะที่รักษาคุณภาพอาหารไว้อยู่
เมื่อต้น ค.ศ 1940 แซนเดอร์ ได้ทำให้ต้นตำรับดำเนิดของเขาสมบูรณ์ของสมุนไพร 11 อย่าง นี่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่เขายอมรับว่าทำจากส่วนผสมที่อยู่บนชั้นของบุคคลทุกคน แซนเดอร์ ได้พบว่ากะทะทอดไก่ช้าเกินไป
ต้องใช้ 30 นาทีต่อคำสั่งซื้อ การทอดไก้ด้วยน้ำมันมากจนลอยใช้เวลาครึ่งหนึ่ง แต่ไก่จะแห้งและไม่สม่าเสมอ เมื่อ ค.ศ 1939 เขาได้พบว่าหม้อทอดอัดความดัน
ทอดไก่ได้รสชาติและชุ่มชื้นภายในแปดหรือเก้านาที แซนเดอร์ ได้ใช้น้ำมันผักเพื่อการทอดไก่ เมื่อ 1993 เพื่อเหตุผลของเศรษฐกิจ ร้านเคเอฟซีหลายแห่ง
ได้เลือกที่จะใช้น้ำมันปาล์มและถั่วเหลือง
สำเนาของตำรับ ลงนามโดยแซนเดอร์ ได้ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยข้างในตู้นิรภัยภายในสำรักงานใหญ่หลุยวิลลของเคเอฟซี พร้อมกับสิบเอ็ดขวดบรรจุ
สมุนไพรและ เพื่อที่จะรักษาความลับของตำรับ ครึ่งหนึ่งของมันถูกผลิตโดย
กริฟฟิธิ แลบอราตอรี่ย์ ก่อนที่มันจะถูกให้แก่แมคคอร์มิคเพิ่มส่วนที่สอง
ภายหลังหลายปีของความล้มเหลวและโชคร้าย ในที่สุดแซนเดอร์ ได้บรรลุความสำเร็จ เคเอฟซี ได้ขยายตัวระหว่างประเทศ และเขาได้ขายบริษัทสองล้านเหรียญ ประมาณ 15 ล้านเหรียญปัจจุบันนี้ แม้แต่วันนี้แซนเดอร์ยังคงเป็นจุดศูนย์รวมของตราสินค้าเคเอฟซี และหน้าของเขายังคงปรากฏภายในโลโกของพวกเขา เคราแพะ สูทสีขาว และสายรัดตะวันตกของเขายังคงเแสดงสัญลักษณ์ไก่ทอดที่อร่อยอยู่ทั่วโลก
ตั้งแต่ ค.ศ 1952 ถึง ค.ศ 1978 โลโกของเคเอฟซีมีการออกแบบที่เรียบง่ายมากและไม่ดึงดูดเป็นสีขาวดำ โลโก้ของพวกเขาดูไม่กระตุ้นและดึงดูดสายตา มันสดงออกทางสีหน้าที่จริงจังของนายพันแซนเดอร์ที่ไม่เป็นมิตร และไม่ส่งความอบอุนหรือต้อนรับลูกค้า ความแตกต่างระหว่างรุ่น 1952 และ1978 คือ การเปลี่ยนแปลงสไตล์และขนาดของแบบตัวอักษรเทานั้น จนกระทั่ง ค.ศ 1991 สีได้เพิ่มเข้ามากับโลโก้เคเอฟซีที่จะแสดงภาพที่มีชีวิตชีวาของนายพัน ฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ มันเป็นช่วงเวลานี้ที่ชื่อเคนตักกี้ ฟรายด์ ตักกี้ถูกย่อเป็น “เคเอฟซี” ที่จะเอาคำว่าฟรายด์ออกไป หมายถึงไขมันและทำให้ร้านอาหารของพวกเขาดูเหมือนไม่มีสุขภาพต่อลูกค้า ถ้อยคำ ฟรายด์ มันหมายถึงอาหารที่ไม่มีสุขภาพ
การใช้สีแดงมีส่วนช่วยอย่างสำคัญต่อหน้าตาที่กล้าหาญและมีชีวิตชีวาของสัญลักษณ์ สีแดงสดใสโดดเด่นภายในโลโกให้หน้าตาสดใสขึ้น แสดงหน้าตาของนายพันแซนเดอร์ และแถบสีแดงที่จะเพิ่มการมองเห็น นี่เป็นเอกลักษณ์ตราสินค้าของเค้อฟซีตั้งแต่ ค.ศ 1991 ถึง ค.ศ 1997
เหตุผลอย่างหนึ่งที่นำเคเอฟซีไปสู่ความสำเร็จคือ ระบบแฟรนไชส์เดินตามโดยร้านเคเอฟซีทั่วโลก พวกเขามีกฏและข้อบังคับหลายอย่างต่อทุกร้านอาหารที่ต้องทำตาม
1 หม้ออัดความดันต้องถูกใช้ปรุงไก่ ไม่มีภาชนะอื่นใดควรจะถูกใช้
2 ภายหลังไก่ถูกปรุงแล้ว ไก่ควรจะถูกปล่อยทิ้งภายในหม้อประมาณ 15 นาที
3 ขนาดและน้ำหนักของทุกชิ้นของไก่จะคงที่ มันควรจะกว้าง 8 เซ็นติเมตร
และน้ำหนักควรจะประมาณ 300 แกรม
4 ไก่ที่จะถูกใช้วันต่อไปต้องผ่านการจุ่มของหมักตลอดคืน
5 อายุไก่จะคงที่ระหว่าง 60 – 70 วัน
กฏเหล่านี้ทุกข้อ ได้พิสูจน์เป็นเหตุผลที่สำคัญเบื้องหลังความสำเร็จของ
เคเอฟซี เคเอฟซีให้โอกาสการจ้างงานแก่คนหูหนวก แม้แต่ ณ ร้านเคเอฟซีบางแห่ง พวกเขาสอนคนหูหนวกที่จะอ่านการขยับริมฝีปาก มันช่วยเหลือต่อคนหูหนวกอย่างมากที่จะทำงานและมีรายได้เพื่อการดำรงชีวิต
บุคคลหลายคนพยายามซื้อเคเอฟซีจากแซนเดอร์ และเมื่อ ค.ศ 1964 ฮาร์แลนด์ แซนเดอร์ อายุ 73 ปี ได้ขายเคเอฟซีแก่กลุ่มนักลงทุนนำโดยจอห์น บราวด์ และเเจ็ค แมสซีย์ 2 ล้านเหรียญ เขาขายมันบนเงื่อนไขว่าคุณภาพถูกรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง เขาได้รับเงินเดือนตลอดชีวิต และเขายังคงเป็นใบหน้าของบริษัท เมื่อ ค.ศ 1970 จำนวนของร้านเคเอฟซีได้เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 แห่งภายใน 48 ประเทศ เมื่อ ค.ศ 1971 บราวด์ ได้ขายเคเอฟซีเเก่ฮิวเบลียน บริษัทอาหารและเครื่องดื่ม 285 ล้านเหรียญ อาร์ เจ เรย์โนลด์ ยักษ์ใหญ่บุหรี่ ได้ซื้อ
ฮิวเบลียนเมื่อ ค.ศ 1982 และขายเคเอฟซีแก่เป้ปซี่โค เมื่อ 1986 850 ล้านเหรียญ

ทาโก้ เบลล์ เป็นร้านอาหารฟ้าสท์ ฟูด อเมริกัน กำเนิดขึ้นภายในเออร์วิง
แคลิฟอร์เนีย เมื่อ ค.ศ 1962 โดยผู้ก่อตั้ง เกลน เบลล์ ผู้ประกอบการที่เปิด
แผงลอยฮอท ดอกและแฮมเบอร์เกอร์
ครั้งแรกเรียกว่า เบลล์ ไดร อิน ภายในซานเบอร์นาดิโน แคลิฟอร์เนีย ค.ศ 1948 เมื่ออายุ 23 ปี สี่ปีต่อมาเขาได้เปิดแผงลอยแฮมเบอร์เกอร์เรียกว่า
เบลล์ แฮมเบอร์เกอร์ แอนด์ ฮอทดอก ภายในเพื่อนบ้านลาติโน ซาน เบอร์นาร์ดิโน ในฐานะของผู้ประกอบการที่ฉลาด อาศัยอยู่ภาบในเพื่อนบ้าน
เม็กซิกัน
เขาได้สังเกตุแถวยาวของลูกค้า ณ ร้านอาหารเม็กซิกันชี่อ มิตลา คาเฟ่ อยู่บนถนนตรงข้ามที่กลายเป็นมีชื่อเสียงท่ามกลางผู้อาศัยด้วยทาโกของพวกเขา
เกลน เบลล์ ได้เข้าหาเจ้าของมิตลา คาเฟ่ ร้านอาหารเม็กซืกันที่ขายทาโกต้นกำเนิด
เกลน เบลล์ ได้พยายามเป็นวิศวกรย้อนกลับตำรับ และในที่สุดเขาได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีกับเจ้าของ จนเจ้าของได้ยอมให้เขามองเห็นทาโกแป้งแข็งถูกทำอย่างไร ภายหลังจากนั้นเขาได้ตำหรับและค้นพบรุ่นกรอบที่ผลิตจำนวนมาก
และดื่มด่ำกับรสชาติอเมริกัน เกลน เบลล์ อ้างการคิดค้นทาโกเปลือกกรอบภายใน ค.ศ 1950 เขาได้นำสิ่งที่เรียนรู้และเปิดแผงลอยใหม่เมื่อ ค.ศ 1951 ชื่อได้ทำการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง จากทาโก เทีย ไปเป็น เอล ทาโก ก่อนจะจบลงด้วยทาโก เบลล์
เกลน เบลล์ ได้เปิดทาโก เบลล์ แห่งแรกเมื่อ ค.ศ 1962 ณ 7112 ไฟรสโตน
บูเลวาร์ด ภายในดาวนี่ย์ แคลิฟอร์เนีย พื้นที่ 400 ตารางฟุตด้วยหน้าต่างทางเข้าไปเท่านั้น อาคารปูนปั้นขนาดเล็กแสดงตัวอักษรข้างหน้าและสัญลักษณ์ใหญ่ของหมวกเม็กซิกันและระฆัง
พวกเขาเชี่ยวชาญภายในฟ้าสท์ ฟูด สไตล์เม็กซิกัน ก่อนการเปิดทาโก เบลล์
เกลน เบลล์ มีเป้าหมายที่จะโดดเด่นจากคู่แข่งขันของเขาเหมือนเช่นแมค
โดนัลด์ เขาได้แนะนำอาหารเม็กซิกันต่อมวลชน แนวคิดใหม่มากต่อลูกค้าของเขา
ทาโก้ เบลล์ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตำรวจลอส แอนเจลิสก่อนหน้านี้ เคอร์มิท เบคคี ได้ซื้อแฟรนไชส์ครั้งแรกภายในเซ้าธ์ เบย์ ของลอสแอนเจลิส
ผู้ซื้อแฟรนไชส์คนอื่นได้ตามมา นับแต่นั้นมาทาโก้ เบลล์ ได้เริ่มต้นที่จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อ ค.ศ 1967 ร้านอาหารที่หนึ่งร้อยได้เปิด ณ 440 เซ้าธ์ บรุคเฮิรสท์ ภายในอนาเฮ็ม ภายในเพียงแค่สามปีเขาได้เปิดร้านอาหารที่หนึ่งร้อยของพวกเขา ปัจจุบันทาโก้ เบลล์ มีร้านอาหารมากกว่า 7,000 แห่งทั่วโลก
เมื่อ ค.ศ 1965 เกลน เบลล์ ได้จ้าง โรเบิรต แมคเคย์ เป็นผู้จัดการทั่วไปที่จะช่วยทำแฟรนไชส์ทาโก์ เบลล์ แมคเคย์ ได้กล่าวว่า การให้แฟรนไชส์กำลังร้อนอย่างแท้จริง บุคคลทุกคนต้องการแฟรนไชส์ภายในช่วงเวลานั้น เมื่อ ค.ศ 1967 แมคเคย์ ถูกแต่งตั้งเป็นประธานบริษัทของทาโก้ เบลล์
ณ เวลานั้นบริษัทเป็นเจ้าของร้านอาหาร 12 แห่งกับ 325 แฟรนไชส์ เมื่อ ค.ศ 1970
ทาโก้ เบลล์ มีรายได้ 6 ล้านเหรียญ สร้างกำไรต่อปีประมาณ 150,000 เหรียญ ความสำเร็จของทาโก ้เบลล์ ในไม่ช้าได้ดึงความสนใจของเป้ปซี่ โค ระหว่างเวลานั้น พิซซ่า ฮัท บริษัทลูกของเป้ปซี่โค ได้เปิดตัว ทาโก คิด แนวคิดของอาหารเม็กซิกันท้าทายทาโก้ เบลล์ การเปิดตัวได้ล้มเหลวไป
ตลอด 56 ปีที่ผ่านมา ทาโก้ เบลล์ ได้เจริญเติบโตเป็นตราสินค้าอาหารบันดาลใจเม็กซิกัน ด้วยร้านอาหารมากกว่า 7,000 แห่งภายในอเมริกา และร้านอาหารมากกว่า 400 แห่งทั่วโลก ลูกค้ามากกว่า 35 ล้านคนมาทาโก้ เบลล์ แต่ละสัปดาห์
แรงบันดาลใจแต่ละวันและทุกวันได้มาจากเกลน เบลล์ และการตัดสินใจของเขาที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างใหม่และแตกต่าง และแรงขับเคลื่อนของเขาที่จะร่วมกับบุคคลให้มากเท่าที่เป็นไปได้
เกลน เบลล์ ได้เริ่มต้นสร้างร้านอาหารสไตล์เม็กซิกัน ในไม่ช้าเมื่อเขารับรู้ว่านาโชส์และเบอร์ริโต จะทำให้เขาร่ำรวย เราเคยเห็นโลโกทาโก้ เบลล์ แรกมาก่อนหรือไม่ สัญลักษณ์ทาโก้ เบลล์ แรก กำเนิดเมื่อ ค.ศ 1962 และร้านอาหารต้นกำเนิดแห่งแรกของทาโก้ เบลล์ อยู่ภายในวอซู วิสคอนซิน แต่กระนั่นร้านอาหารแห่งแรกได้ถูกรื้อถอนเมื่อ ค.ศ 2010 โลโกนี้คล้ายกับบุคคลบางคนนอนหลับใส่หมวกเม็กซิกัน การรวมกันของสีบนโลโกนี้สวยงามมาก การเคลื่อนไหวของระฆังทำให้โลโก้นี้เป็นมิตรมากขึ้น
การออกแบบโลโก้ทาโก้ เบลล์ ต้นกำเนิดมีองค์ประกอบแยกจากกันสองอย่าง ตัวอักษรเรียงกันเป็นช่องมีสีสรรค์ และสัญลักษณ์ระฆังหมวกเม็นซิกัน นี่ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางกับทศวรรษแรกของการดำรงอยู่ของทาโก้ เบลล์ แม้ว่ามันได้ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ 1960 ทาโก้ เบลล์ ต้นกำเนิด ได้รักษาความสวยงาม ค.ศ 1950 ไว้อย่างเด็ดเดี่ยว มันเป็นโลโก้สนุกสนานที่สุดที่บริษัทได้ใช้ แม้ว่ามันจะขาดความซับซ้อนอะไรก็ตาม
โลโกของทาโก้ เบลล์ เก่า ประกอบด้วยสีธงเม็กซิกัน โลโก้ได้ถูกสร้างเมื่อ ค.ศ 1960 โลโก้ทาโก้ เบลล์ ปัจจุบันนี้กำเนิดเมื่อ ค.ศ 1995 โลโกนี้ได้ทดแทน
โลโกสายรุ้งก่อนหน้านี้ของพวกเขาด้วยสีชมพูและสีม่วง เป็นความพยายามที่จะให้พลังใหม่แก่โลโกเก่า
แม้ว่าชาวอเมริกันมองอาหารของทาโก เบลล์ เป็นอาหารเม็กซิกันรสชาติที่ยิ่งใหญ่ ประชาชนภายในเม็กซิโกมองอาหารของทาโก เบลล์ แตกต่างกัน ทาโก เบลล์ พยายามครั้งแรกเข้าไปสู่ตลาดเม็กซิกันเมื่อ ค.ศ 1992 แต่ร้านอาหารทุกแห่งของพวกเขาปิดภายในสองปี ทาโก เบลล์ ได้พยายามอีกครั้งหนึ่งเมื่อ ค.ศ 2007 เปิดร้านอาหารภายในเมืองเม็กซิโก บริษัทได้ย้ำข้อเท็จจริงว่าอาหารของทาโก เบลล์ เป็นลักษณะอเมริกัน การเพิ่มเฟรนฟรายส์กับเมนู แต่ในที่สุดได้ล้มเหลวและต้องปิดร้านอาหาร
บุคคลหลายคนไม่ได้รับรู้ว่าทาโก เบลล์ และเเมคโดนัลด์ เก่าแก่ที่สุด ตั้งอยู่ภายในเมืองเดียวกัน ดาวนีย์ แคลิฟอร์เนีย ทาโก เบลล์ แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดสร้างโดยผู้ก่อตั้งตัวเขาเองยังคงเปิดเพื่อธุรกิจอยู่ภายใต้โลโกต้นกำเนิด
ภายหลังจากที่เขาได้เริ่มต้นการให้แฟรนไชส์ร้านอาหาร ทาโก เบลล์ ได้เปิดร้านอาหารสามแห่งแรกภายในฟีนิกซ์ การนำเสนอ “หมวกซิกัน” ฟรี ต่อการซื้อทุกครั้ง

Cr: รศ สมยศ นาวีการ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *