INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

คำสอนของผู้ก่อตั้งซูมิโตโม

คำสอนของผู้ก่อตั้งซูมิโตโม

เมื่อชาวต่างชาติไปเยี่ยมญีปุ่น โดยปรกติพวกเขาไม่ตระหนักถึงความ
สัมพันธ์ทางประวัติระหว่่างบริษัทญี่ปุ่น พวกเขาอาจะคิดว่า ผมต้องการ
ทำธุรกิจกับซันโย ฟูดส์ ผมต้องรู้อะไรเกี่ยวกับมิตซูบิชิหรือ และพวกเขา
คิด ไม่มีอะไรเลย นั่นเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาอาจจะคิด ทำไมผม
ควรจะรู้ว่านิคอนเป็นของกลุ่มบริษัทนี้ มันไ่ม่ส่งผลกระทบอะไรเลย ผมทำ
ธุรกิจกับนิคอนเท่านั้น นั่นเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายในญี่ปุ่น
เมื่อเราทำธุรกิจกับบริษัทหนึ่ง เรากำลังทำงานกับบริษัทอื่นด้วย
เคเรตสึเป็นเครือข่ายธุรกิจของญี่ปุ่น มันเป็นกลุ่มของบริษัทด้วยความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจและการถือหุ้นที่เชื่อมโยงระหว่างกัน เคเรตสึดเป็นถ้อย
คำญี่ปุน แปลตามตัวอักษร หมายถึงรวมกันอย่างไร้หัว มันเป็นชื่อให้กับ
รูปแบบโครงสร้างบริษัทที่บริษัิทจำนวนหนึ่งเชื่อมโยงด้วยกัน ด้วยการมี
ส่วนได้เสียเล็กน้อยระหว่างกัน และเผลลัพธ์ของการมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด เคเรตสึมักจะเป็นใยเเมงมุมระหว่างกัน
แต่กระนั้นผู้บริหารการค้าอเมริกันไม่ชอบเคเรตสึของญี่ปุ่น เพราะว่าพวกเขามองมันเป็นการยับยั้งของการค้า เจฟฟรีย์ การ์เท็น คณบดีคณะบริหารของมหาวิทยาลัยเยล กล่าวว่า เคเรตสิยับยั้งการค้า เพราะว่าเคเรตสึพอใจทำธุรกิจกับบริษัทภายในครอบครัวเท่านั้น
เคเรตสึ เป็นโครงสร้างบริษัทที่สำคัญภายในญี่ปุ่น อยู่ท่ามกลางปะเพณีและความสัมพันธ์ ภายในญี่ปุ่น ถ้อยคำ เคเรตสึ หมายความถึง กลุ่ม ภายในธุรกิจ ถ้อยคำมักจะถูกใช้ความหมายเดียวกับการเป็นหุ้นส่วน และพันธมิตร
เราสามารถมองเห็นต้นกำเนิดโครงสร้างองค์การของเคเรตสึย้อนหลังไปไกลถึง ค.ศ 1600 และไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่ิอศตวรรษที่ 19 แต่กระนั้นจนภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่โมเดลเคเรตสึได้สร้างอย่างเป็นทางการ และกลายเป็นเครือข่ายการเป็นหุ้นส่วนครอบงำขับเคลื่อนธุรกิจญี่ปุ่นสมัยใหม่
เคเรตสึ เป็นกลุ่มของบริษัทที่ครอบงำเศรษฐกิจญี่ปุ่นระหว่าง ค.ศ 1950 และ ค.ศ 2000 อธิบายลักษณะของการถือหุ้นไขว้ และความสัมพันธ์ทางธุรกรรมระยะยาวท่ามกลางธุรกิจของพวกเขา เคเรตสึสามารถเข้าใจได้ดีที่สุดในแง่ของเว็บที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงธนาคารผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่าย
บริษัทภายในกลุ่มเคเรตสึเป็นเจ้าของจำนวนน้อยของหุ้นระหว่างกัน
ทำให้พันธมิตรของพวกเขาเข้มแข็ง โดยปรกติธนาคารอยู่ ณ ศูนย์กลาง
ของเคเรตสึแต่ละกลุ่ม และกระทำเป็นนักการเงินของพันธมิตร การเงิน
และการถือหุ้นไขว้ป้องกันบริษัทสมาชิกจากความผันผวนของตลาดหุ้น
และ
ความพยายามยึดครองจากบริษัทไม่ใช่สมาชิก ธนาคารแกนทำให้บริษัทสมาชิกสามารถมุ่งที่โครงการระยะยาว เพื่อการเจริญเติบโตและทำกำไรอย่างยั่งยืนของแต่ละบริษัทได้
เคเรตสึ วิวัฒนาการจากไซบัตสึ ไซบัตสึเป็นการรวมกลุ่มของธุรกิจศตวรรษที่ 19 เริ่มต้นและเป็นเจ้าของโดยครอบครัวหนึ่ง ไซบัตสคมุ่งที่ครอบครัว ความคิดมาจากที่ไหน บุคคลบางคนมองว่าไซบัตสึเป็นเพียงแค่ลอกเลีียนแบบจากอเมริกาและยุโรป
พวกเขาต้องการจะมีธุรกิจสไตล์จอห์น รอคกี้เฟลเลอร์ ผู้ก่อตั้งสแตนดาร์ด
ออย คอมพานี ธุรกิจสไตล์ เจ พี มอร์แกน ผู้นำโลกภายในบริการการเงิน
และธุรกิจสไตล์แอนดรูว์ คาร์เนกี้ ผู้ก่อตั้งคาร์เนกี้ สตีล คอมพานี ภายในญี่ปุ่น รัฐบาลชอบความคิดของพวกเขา เพราะว่ามันดูเหมือนเป็นวิถีทางที่ดีของการไล่ทันตะวันตก
ไซบัตสึเหล่านี้ได้เจริญเติบโตและเจริญเติบโต และมันได้เจริญเติบโต
ทรงพลังมากขึ้นจนถึงจุดที่ภายในสงครามโลกครั้งที่สอง ไซบัตสึได้ควบคุม
อุตสาหกรรมญี่ปุ่นทั้งหมด และรัฐบาลได้ช่วยเหลือยึดครองอุตสาหกรรม
ทุกอย่างจนเกินไป มันมีนักการเมืองหลายคนภายในกระเป๋า และนี่ได้
กลายเป็นจุดของการโต้เถียงที่สำคัญภายในรัฐบาล ไม่สบายใจกับไซบัตสุ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ไซบัตสึได้ถูกสลายไป เมื่อนายพล
ดักกลาส แมคอาเธอร์เข้ามาควบคุมที่นี่ พวกเขามองไซบัตสุเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งขับเคลื่อนจักรวรรดินิยมไปสู่สงคราม ดังนั้นเราต้องกำจัดมัน
ซูมิโตโม กรุ้ป เป็นเคเรตสึญี่ปุ่นใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย
มาซาโตโมะ ซูิมิโตโม เมื่อ ค.ศ 1615 ระหว่าง ช่วงเวลาเอโดะเริ่มแรก เคเรตสึของบริษัทญี่ปุ่นอิสระที่สร้างยักษ์ใหญ่ของเรา ไซบัตสุซูมิโตโมครอบครัว ได้ถูกสลายตัว
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไซบัตสุ ได้เจริญเติบโตจากเฮ้า ออฟ ซูมิ
โตโม บ้านพ่อค้าที่สำคัญรายหนึ่งของช่วงเวลาโทกุวาวะ
กลุ่มซูมิโตโม ย้อนรอยต้นกำเนิดของมันไปสู่ร้านหนังสือและยา ภายใน
เกียวโต สร้างประมาณ ค.ศ 1615 โดยมาซาโตโมะ ซูมิโตโม พระสงฆ์ก่อนหน้านี้ ระยะเวลาเดียวกัน พี่เขยของมาซาโตโมะ เรมอน โซกะ ดำเนินธุรกิจการผลิตทองแดงภายในเกียวโต ภายใต้ชื่อการค้า อิซูมิยะ เขาได้สร้่างการหลอมทองเเดงและช่างทองเเดงภายในเกียวโต การพัฒนาเทคนิคการหลอมเรียกว่า นัมบัง บูกิ แยกเงินจากทองเเดง และจากนั้นได้ทำการพัฒนาเหมืองแร่ด้วยการใช้วิธีการของยุโรป เพื่อการสกัดเนื้อทองและเงินของเเร่ทองเเดง ลูกชายคนโตที่สุดของโสกะ โทโมโมชิ กลายเป็นลูกเขยของสุมิโตโม สร้างโรงงานทองแดงรับเอาการดำเนินธุรกิจของครอบครัว และกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมทองแดงของญี่ปุ่น
เมื่อ ค.ศ 1950 ตอนอายุ 19 ปี เรมอน โซกะ ได้ย้ายไปเกียวโต ตรงที่เขา
ได้เปิดธุรกิจการสกัดทองเเดงและช่างทองเเดงอิซุมิยะ
ระหวา่งช่วงเวลาอีโดะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศผลิตทองแดงเเนวหน้าของโลก
การเริ่มต้นจากการค้าทองแดง อิซุมิยะได้กลายเป็นพ่อค้าภายในด้าย
สิ่งทอ น้ำตาล และยา และเจริญรุ่งเรืองจนถึงจุดที่มันได้ถูกกล่าวว่า
ไม่มีใครภายในโอซากาสามารถแข่งขันกับอิซุมิยะได้
ต่อมาอิซุมิยะ ได้เข้าไปสู่ธุรกิจการทำเหมืองทองแดง และเปิดเบสชิ
คอปเปอร์ ไมน์ ภายหลังได้รับการอนุญาติจากโชกุนโทคูงาวะภายใน
ค.ศ 1961 เบสชิ คอปเปอร์ ไมน์ ดำเนินงานอยู่ 283 ปี สร้างกระดูกสันหลัง
ของธุรกิจของซูมิโตโม บนพื้นฐานของธุรกิจการทำเหมืองทองเเดง ซุมิ
โตโม ได้ก้าวหน้าไปสู่ธุรกิจเกี่ยวพันกันที่หลากหลาย เช่น การป่าไม้ การก่อสร้าง เครื่องจักร ถ่านหิน เคมี และเคเบิลไฟฟ้า
ธุรกิจการแลกเงินที่ซูมิโตโมดำเนินงานอยู่ระหว่างช่วงเวลาเอโดะ ได้ถูกพัฒนาไปสู่ธุรกิจการเงินซับซ้อนม่ากขึ้น เช่น การธนาคาร การประกันภัย การคลังสินค้า และทรัสต์ ด้วยการใช้เงินทุนสร้างจากธุรกิจการทำเหมืองทองคำ ดังนั้นซูมิโตโม ได้เจริญเติบโตไปสู่คอนกอมเมอเรตสมัยใหม่มุ่งสองด้านที่สำคัญ การผลิตและการเงิน
แม้แต่การบริหารของกลุ่มซูมิโตโมวันนี้ได้ถูกนำทางโดย “คำสั่งสอนของ
ผู้ก่อตั้ง” เขียนไว้ เมื่อศตวรรษที่ 17 ต้นกำเนิดของปรัชญาของซูมิโตโมสามารถถูกพบได้ภายใน
คำสอนของผู้ก่อตั้งนี้ มาซาโตโมะ ซูมิโตโม ผู้ก่่อตั้งของครอบครัวซูมิโตโม
เขียนและทิ้งไว้เบื้องหลัง อธิบายพ่อค้าควรจะดำเนินธุรกิจอย่างไร ณ
ตอนเริ่มต้น คำสั่งสอนของผู้ก่อตั้งต้องการเรา ไม่ใช่ภายในเรื่องธุรกิจเท่านั้น แต่ภายในสถานการณ์ทุกอย่าง ใช้ความพยายามด้วยความกตัญญู
อย่างลึกซึ้งที่สุดภายในทุกด้าน และขัดเกลาตัวเราเองพัฒนาคุณลักษณะ
ที่เชื่อถือได้ ไม่ใช่เพียงแค่แสวงหาความพยายามทำเงิน ภายในต้นฉบับ
คำสั่งสอนเน้นย้ำความสำคัญของความซื่อสัตย์ ความรอบคอบและการบริหารที่ดี

เสาจิตวิญญานของซูมิโตโมเป็นมาซาโตโมะ ซูมิโตโม หัวหน้าคนแรกของ
ครอบครัวและผู้ก่อตั้งธุรกิจ ผู้บุกเบิกทางเทคโนโลยีของซูมิโตโม กรุ้ป
คือ เรมอน โซกะ พี่เขยของมาซาโตโมะ ซูมิโตโม เรมอน โซกะ ทำงานเป็นช่างฝึกหัดภาย
ในอุตสาหกรรมทองแดง และตอนอายุ 18 ปี เขาได้สร้างร้านของเขาเองภายในเกียวโต เขาได้เลือกสัญลักษณ์ของกรอบบ่อเพื่อร้านของเขา เเละ
มันยังคงเป็นเครื่องหมายการค้า “อิกิตา” ของบริษัทจนถึงวันนี้
ต้นกำเนิดของซูมิโตโม กรุ้ป ของวันนี้ เป็น เบสชิ คอปเปอร์ ไมน์ เปิดเมื่อ
ค.ศ 1961 และมีส่วนช่วยอย่างยาวนาน 280 ปีต่อการทำให้ทันสมัยของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ต่อมาซูมิโตโมได้ขยายตัวรอบธุรกิจแกนของการทำเหมืองทองเเดง ไปสู่ เหล็ก และป่าไม้
ซูมิโตโมจริงใจอยู่เสมอภายในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา บรรลุความ
เจริญรุ่งเรืองและความฝันของหุ้นส่วนธุรกิจของเรา สังคมของเรา และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นทุกคน ด้วยเหตุนี้ เราได้สร้างความไว้วางใจ และมันได้
ช่วยเราพัฒนาธุรกิจใหม่ และสร้างวงจรของการเจริญเติบโต
ธุรกิจแกนเริ่มแรกของซูมิโตโมคือ การทำเหมืองทองเเดง การมอง
เห็นการขยายตัวและการค้าระหว่างประเทศอย่างมากของเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่น กระตุ้นโดยอุตสาหกรรมหนักเหมือนเช่นเหล็กและเคมี และซูมิโตโม
คอรปอเรชั่น ได้วิวัฒนาการตามนั้นไปสู่บริษัทการค้าทั่วไป
ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น เป็นบริษัทการค้าทั่วไป โซโกะ โซฉะ ทั่วโลก
ใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง บริษัทก่อตั้งต้นกำเนิดเมื่อ ค.ศ 1919 เป็นโอซากา
นอร์ธ ฮารเบอร์ – ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นซูิมิโตโม เรียล เอสเตรท บิวดิ้ง
ยุ่งเกี่ยวภายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ การบุกเบิกที่ดิน การซ่อมแซมท่าเรือ ภายในภูมิภาคท่าเรือทางเหนือของโอซากาเเละเป็นบริษัทสมาชิกของซูมิโตโม กรุ้ป บริษัทได้กำหนดตัวมันเองเป้าหมายของการเพิ่มยอดขายที่จะกลายเป็นบริษัทการค้าใหญ่ที่สุดลำดับสามภายใต้สโลแกนของ
“บิก ทรี”
มาซาโทโมะ ซูมิโตโม ผู้ก่อตั้งครอบครัวซูมิโตโม ได้เขียนหนังสือ
ภายในปลายชีวิตของเขาชื่อ มอนจูอิน ชิอิคากิ รู้จักกันเป็นคำสั่งสอน
ของผู้ก่อตั้ง มอนจูอิน ชิอิกาคิ กลุ่มของหลักการและเเนวทางต่อพ่อค้าปฏิบัติตาม
การนำเสนอเเนวทางที่พ่อค้าควรจะดำเนินธุรกิจอย่างไร การแสดงมุมมองของมาซาโตโมะ ซูมิโตโม
บนรากฐานภายในคำสั่งสอนของศาสนาพุทธ อยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองภายในโลกอย่างไร คำสั่งสอนของเขาได้สร้างจุดสำคัญของปรัชญาธุรกิจของซูมิโตโม
ืจิตวิญญานของมาซาโตโมะ ซูมิโตโม ได้ถูกวางภายในกฏของการควบคุม “เฮ้า ออฟ ซูมิโตโม” เมื่อ ค.ศ 1891 เป็นหลักการธุรกิจของเราบนคำสั่งสอนของผู้ก่อตั้ง ภายในคำนำ มาซาโตโมะ ซูมิโตโม ได้เขียนว่า ทำให้ดีที่สุดอย่างรอบคอบและเข้มงวด ไม่ใช่ภายในธุรกิจเท่านั้น แต่ภายในทุกด้านของชีวิตของคุณ เขาเน้นย้ำว่าบุคคลที่ต้องการเป็นพ่อค้าควรจะปลูกฝังความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือก่อน คำสั่งสอนของเขา ได้ถูกส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งตลอดประวัติ 400 ปีของซูมิโตโม
คำสั่งสอนของเขาต่อมาได้ถูกพิจารณาภายในรูปแบบของหลักการธุรกิจ
สมัยใหม่มากขึ้นของซูมิโตโม ธุรกิจของซูมิโตโมต้องเป็นประโยชน์ไม่
เพียงแต่ซูมิโตโมเท่านั่น แต่ต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และต่อสังคม
โดยส่วนรวมด้วย ปรัชญาธุรกิจของซูมิโตโมสะท้อนความรู้สึกของหน้าที่ต่อสังคมที่เข้มแข็งของซูมิโตโม คำสั่งสอนของมาซาโตโมะ ซูมิโตโม เป็นพลังศูนย์กลางสร้างจิตวิญญานของแต่ละบริษัืทซูมิโตโมะมานานกว่าสี่ศตวรรษ
มาซาโตโมะ ซูมิโตโม ได้แนะนำว่า ถ้าสินค้านำเสนอต่อคุณ ณ ราคาต่ำกว่าราคาตลาด สันนิษฐานได้ว่ามันเป็นสินค้าขโมย ถ้าไม่รู้ต้นกำเนิดของมัน อย่า
ให้ที่พักแก่ผู้แปลกหน้า ไม่ว่าเขาเป็นใครก็ตาม หรือยอมรับคำร้องขอใครก็ตามดูแลข้าวของของพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาดูแล้วไร้เดียงสาอย่างไร
อย่ากระทำเป็นนายหน้า หรือให้การประกันต่่อใครก็ตามที่คุณไม่รู้จัก และอย่าซื้อหรือขายบนสินเชื่อ ไม่ว่าบุคคลบางคนพูดอะไรกับคุณ อย่าเสีย
อารมณ์ของคุณ หรือพูดด้วยถ้อยคำหยาบ อธิบายฐานะของคุณอย่าง
สุภาพ จนเกิดความเข้าใจ
ปรัชญาธุรกิจของมาซาโตโมะ ซูมิโตโม ได้ถูกขัดเกลาผ่านหลายรุ่น บนพื้นฐาน คำสั่งสอนของผู้ก่อตั้ง จุดสำคัญพื้นฐานของปรัชญาธุรกิจของมาซาโตโมะ ซูมิโตโมได้ถ่ายทอดด้วยรูปแบบข้อบังคับสองข้อของหลักการธุรกิจ
ข้อบังคับ 1 ซูมิโตโมจะบรรลุจุดเเข็งและความเจริญรุ่งเรืองโดยวาง
ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์และการบริหารที่ดีภายในการดำเนินธุรกิจ
ข้อบังคับ 2 ซูมิโตโมบริหารกิจกรรมด้วยการมองกาลไกล และความ
ยืดหยุ่น เพื่อที่จะรับมือกับเวลาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
แต่กระนั้นภายใต้ไม่มีสถานการณ์ใดมันจะได้กำไรอย่างง่ายหรือกระทำ
อย่างไม่รอบคอบ
ปรัชญาธุรกิจของมาซาโตโมะ ซูมิโตโม ย้ำความต้องการเพื่อจิตวิญญาน
ของธุรกิจยังคงก้าวไปข้างหน้าที่จะจัดการการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ยึดมั่นความสำคัญต่อการรักษา ความซื่อสัตย์และการบริหารที่ดี หลีกเลี่ยงการได้กำไรที่ง่ายและทำงานเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ
อิเกตะ เครื่องหมายการค้าซูมิโตโมะ เป็นกริดรูปร่างเพชร แสดงกรอบไม้
ของบ่อเก่าแก่ มันถูกใช้ต้นกำเนิดโดย เรมอน โซกะ เป็นเครื่องหมายการค้า
ของอิซุมิยา ธุรกิจการกลั่นทองแดง เขาสร้างภายในเกียวโตเมื่อ ค.ศ 1590
สัญลักษณ์อิเกตาแสดงน้ำใต้ดินสดใสพรั่งพรูจากต้นน้ำ สร้างแม้น้ำที่ยิ่งใหญ่ และในที่สุดไหลไปสู่มหาสมุทรกว้างใหญ่

เฮ้า ออฟ มิตซุย ราชวงศ์ธุรกิจเอเชียที่รวมกันของอุตสาหกรรมนิยมของครอบครัวครัปป์ และทักษะทางการเงินของรอธส์ไชด์
ตระกูลครัปป์เป็นราชวงศ์เยอรมันของนักอุตสาหกรรม 400 ปี มีชื่อเสียงต่อการผลิตเหล็ก ปืนใหญ่ กระสุน และอาวุธอื่น เดอะ
ครัปป์ เริ่มต้นโรงงานเหล็กแห่งแรกภายในเยอรมันเมื่อ ค.ศ 1811 และธุรกิจ
ของพวกเขาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว กลายเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดของโลก
ตระกูลรอธส์ไชลด์ เป็นราชวงศ์การธนาคารยุโรปที่มีอิทธิพลมากที่สุด บ้านการเงินที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และครั้งหนึ่งเป็นครอบครัวร่ำรวยที่สุดของโลก เมเยอร์ แอมเชล รอธส์ไชด์ หัวหน้าครอบครัว ก่อตั้งบ้านการธนาคารแห่งเเรกภายในเเฟรงค์เฟิรท เยอรมีน รอธสไชด์ เป็นครอบครัวการธนาคารชาวยิว ได้ถูกกล่าวหาการควบคุมเศรษฐกิจอย่างปิดบัง เเละการทำกำไรจากสงคราม
เคเรตสึมิตซุย ได้สอนบทเรียนของทุนนิยมแก่ชนชั้นสูงญี่ปุ่นที่ลังเล ด้วยการศึกษาครอบครัวและธุรกิจของพวกเขา เราได้เรียนรู้พลังอย่างมากมายเงินเอกชนของพวกเขาจัดการกิจกรรมสาธารณะของประเทศ นานสามศตวรรษ มิตซุยปกครองอาณาจักรภายในอาณาจักรลอกเลียนแบบโครงสร้่างเครัวเรือนของจักพรรด์
มิตซุย กรุ้ป เป็นเคเรตสิใหญ่ที่สุดรายหนึ่งภายในญีปุ่น และเป็นคอมกอม
เมอเรตใหญ่ที่สุดรายหนึ่งภายในโลก นานกว่าหลายศตวรรษ เฮ้า ออฟ
มิตซุย ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารของครอบครัวเดียว
เมื่อเราผ่านถนนที่แคบภายนอกสถานีมัทสูซากะ บนถนน
ฮอนโช โดริ เราจะพบประตูแวดล้อมด้วยกำแพงสีขาว หลังคาและเสาผุกร่อน แสดงเวลาที่ผ่านไป นี่คือบ้านเกิดของครอบครัวมิตซุย ครอบครัว
มิตซุยได้สร้างอนุสรณ์บนที่ตั้งแห่งนี้เมื่อ ค.ศ 1932 และมันได้ถูกรักษาไว้
ที่นี่นับแต่นั้นมา ทากาโตชิ มิตซุย ผู้ก่อตั้งคอนกอมเมอเรต มิตซุย เกิดที่นี่
ทากาโตชิ มิตซุย เกิดภายในมัทสุซากะ จังหวัดมิเอะ บรรพบุรุษของเขา
เป็นนักรบซามูไร แต่พ่อของเขาได้ละทิ้งไปเมื่อเขาพ่ายแพ้ มิตุซุย
โซคูบิเอะ พ่อของทากาโตชิ มิตซุย ได้เปิดโรงจำนำ และร้านของชำขายเต้าเจี้ยว และสาเก ทากาโตชิ มิตซุย ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว และเริ่มต้นช่วยเหลือภายในธุรกิจครอบครัวของเขา
มิตซูโกชิ ถูกมองอย่างกว้างขวางเป็นร้านสรรพสินค้าสมัยใหม่แห่งแรก
ภายในญี่ปุ่น ต้นกำเนิดของร้านสรรพสินค้ามิตซูโกชิ สามารถถูกย้อนรอย
กลับไปยัง ค.ศ 1673 เมื่อทากาโตชิ มิตซุย ได้เปิดอิชิโกยา ร้านกิโมโน
ภายในทั้งเกียวโตและเอโดะ แต่มันได้ถูกระบุเป็นร้านสรรพสินค้าเมื่อ ค.ศ 1904
ประวัติบริษัทที่สวยงามของเราครอบคลุมนานกว่า 300 ปี ประวัติของ
มิตซุย เริ่มต้นด้วยทากาโตชิ มิตซุย ผู้ขายกิโมโน ปฏิรูปวิธีการธุรกิจของ
ญี่ปุ่นระหว่างศตวรรษที่ 17 เมื่อ ค.ศ 1673 เขาได้เดินทางไปเอโดะ โตเกียว
ในขณะนี้ และเปิดร้านเสื้อผ้า ทากาโตชิ มิตซุย ได้แนะนำแนวคิดของการขาย ณ ราคาตามป้าย และขายผ้า ณ ความยาวที่ต้องการของลูกค้าของ
เขา มันผิดธรรมดามาก ณ เวลานั้น โดยปรกติผู้ขายจะมาที่บ้านของลูกค้า
และตัดตามสั่งเสื้อผ้าที่ต้องการของพวกเขา
ทากาโตชิ มิตซุย ได้เปลี่ยนแปลงวิถีทางของการกำหนดราคา ทุกราคาของเขาตายตัว และไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจซื้อของลูกค้าบางคน เขายอมรับเงินสดเท่านั้น และไม่ยอมต่อรองเลย
ทากาโตชิ มิตซุย ได้เริ่มต้นขายกิโมโนสำเร็จรูปด้วยขนาดแตกต่างกัน
การกำหนดราคาติดป้ายไว้แล้ว ณ ตอนนั้นมันเป็นผู้พลิกเกมภายในการดำเนินธุรกิจอย่างไร ร้านกิโมโนได้ขยายตัวสายผลิตภัณฑ์ของมัน และกลายเป็นร้านสรรพสินค้าเมื่อ ค.ศ 1904 ทำให้มันเป็นร้านสรรพสินค้าแห่งเเรกภายในญี่ปุ่น สิงห์โตตัวใหญ่ ณ ประตูทางเข้า ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของร้านสรรพสินค้ามิทซูโคชิ
ในขณะที่เขาดำเนินธุรกิจ ทากาโตชิ มิตซุยวางความต้องการของลูกค้าลำดับแรก แนะนำวิธีการใหม่เหมือนเช่นขายเงินสด และผลิตภััณฑ์สำเร็จรูป เขาเป็นบุคคลแรกที่ติดป้ายราคากับผลิตภัณฑ์ ถ้อยคำอีชิโกยะกระจายไปทั่วญี่ปุ่น เมื่อบุคคลดึงดูดไปสู่ร้านค้าที่ตอบสนองต่อลูกค้า ทากาโตชิ มิตซุย เข้าใจคุณค่าของการตลาดของธุรกิจของเขาด้วย เขาได้ใช้ใบบลิวส่งเสริมการขาย และซื้อร่มพิมพ์ชื่อร้านเพื่อลูกค้าใช้เมื่อฝนตก มันทำให้อิชิโกยะนิยมแพร่หลายอย่างมากท่ามกลางลูกค้า และกลายเป็นที่อิจฉาต่อคู่แข่งขัน กลยุทธ์มุ่งลูกค้าของมิตซุย และความพยายามกระตุ้นความพอใจของบุคคลของเขา วางรากฐานต่อความเจริญรุ่งเรืองต่อมาของมิตซุย ภายใน “Management” เขียนโดยปีเตอร์
ดรัคเกอร์ กูรูการบริหารที่มีชื่อเสียง ได้กล่าวว่า การตลาดถูกคิดค้นภายในญี่ปุ่นโดยมิตซุย ทากาโตชิ ผู้ก่อตั้งร้านสรรพสินค้ามิตซูโกชิ อีชิโกยะ
เราอาจจะกล่าวได้ว่า ธุรกิจต้นกำเนิดเของมิตซุยริ่มต้นจาก ค.ศ 1673 เมื่อ
ทากาโตชิ มิตซุย ลูกชายคนที่สี่ของผู้ต้มกลั่นสาเก เปิดร้านเสื้อผ้า อีชิโกยา ภายในย่านนิฮอนบาชิของเอโดะ วันนี้คือโตเกียว ตรงที่เสื้อผ้าสำเร็จรูปสามารถซื้อด้วยเงินสด แทนการตัดตามสั่ง ร้านเสื้อผ้านี้ ได้กลายเป็นราก
ฐานของครอบครัวมิตซุย ต่อมาเป็นมิตซุย ไซบัตสึ เขาได้ถูกกล่าวว่าเป็น
ผู้ฟื้นฟูของมิตซุย
ภายใต้ความสำเร็จของร้านเสื้อผ้าเหล่านี้ เมื่อ ค.ศ 1683 ทากาโตชิ มิตซุยได้เริ่มต้นธุรกิจการแลกเงิน เขาได้คิดค้นระบบใหม่เพื่อการแลกเงิน และวิธีการใหม่เพื่อเงินกู้ภายในเมือง เขาได้กลายเป็นนักการเงินทางการของรัฐบาลบาคูฟู ครอบครัวมิตซุยได้สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโชกุนโทกูงาวะ และเริ่มต้นดำเนินระบบของการเเลกเงิน พวกเขาได้รับลำดับของสัมปทาน ทำให้บริษัทขยายตัวไปสู่หลายด้านของธุรกิจ
มิตซุย เคเรตสิ แสดงบทบาทที่สำคัญภายในความทันสมัยของญี่ปุ่นระหว่างยุคเมจิ ขยายตัวไปต่างประเทศ พัฒนาทรัพยากรแร่และการผลิต และสร้างการธนาคาร เครือข่ายการขนส่ง ระหว่างการยึดครองญี่ปุ่นของอเมริกาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มิตซุย ไซบัตสึ บริษัทผู้ถือหุ้นครอบครัว ได้ถูกสลายไป มันสำคัญที่จะมองว่าเฮ้า ออฟ มิตซุย ไม่ได้พังทลายจากความล้มเหลวของธุรกิจ แต่ได้สลายลง ด้วยคำสั่งของผู้บัญชากองกำลัวยึดครอง และมิตซุยได้แตกออกไปเป็นบริษัทอิสระหลายร้อยบริษัท ไซบัตสึนั้นเจริญเติบโตออกมาจากบ้านของมิตซุย บ้านพ่อค้าญี่ปุ่นใหญ่ที่สุดของยุคโทกูงาวะ

กลุ่มมิตซุยประกอบด้วยบริษัทจำนวนมากมีทั้งปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมิคอล
การค้า การก่อสร้าง พลังงาน วิศวกรรม การเงิน อาหาร เครื่องจักร อสังหา
ริมทรัพย์ เป็นต้น บริษัทที่สำคัญเป็นบริษัทข้ามชาติอยู่ภายในโตเกียวหรือ
โอซาก้า มิตซุย แอนด์ คอมพานี – มิตซุย บุซซัน เคเค เป็นบริษัทการค้าทั่ว
ไปใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของญี่ปุน และเป็นบริษัทที่สำคัญของกลุ่มมิตซุย
ธนาคารมิตซุยอยู่ภายใต้การควบคุมของครอบครัวมิตซุย ค.ศ 1876-1929
ธนาคารที่สำคัญของวันนี้ ต้นกำเนิดเป็นธนาคารภายในบ้านของไซบัตสึ และรับ
ผิดชอบต่อธุรกรรมการธนาคารของไซบัตสุก่อนสงครามโลก ธนาคารมิตซุยใหญ่ที่สุดของธนาคารเหล่านี้ และศูนย์กลางของธุรกิจที่หลากหลายของครอบครัวมิตซุย
ครอบครัวมิตซุย เริ่มต้นการดำเนินการธนาคารภายใน ค.ศ 1683 เมื่อโชกุน โชกูนางะ ได้ให้การอนุญาติแก่มิตซุย ทากาโตชิ มิตซุย
เป็นผู้แลกเงิน ธนาคารมิตซุย เป็นธนาคารญี่ปุ่นที่สำคัญแห่งหนึ่ง มันได้รวมกับไทโยะ โกบี แบงค์ สร้างเป็นมิตซุย ไทโยะ โกบี แบงค์ และเปลี่ยนชื่อเป็น ซากูระ แบงค์ เมื่อ ค.ศ 1992 ซากูระ แบงค์ ในขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น
มิตซุย แบงค์ เป็นธนาคารเอกชนแห่งเเรกภายในญี่ปุ่น ธนาคารมิตซุย ก่อตั้งโดยการรวมกับธนาคารอื่นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ได้ถูกสร้างใหม่เป็นธนาคารแยกต่างหากเมื่อ ค.ศ 1948
ธนาคารมิตซุย ก่อตั้งเป็นบริษัทเอกชนเมื่อ ค.ศ 1876 ด้วยเงินทุนสองล้านเยน มันเป็นธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อรับฝากเงินและเก็บภาษี จนกระทั่งการก่อตั้งธนาคารแห่งญี่ปุ่นเมื่อ ค.ศ 1882 ภายในทศวรรษที่ตามมา ครอบครัวมิตซุย ได้ซื้อโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งของรัฐบาล สร้างเป็นไซบัตสึที่สำคัญ ด้วยธนาคารเป็นธุรกิจแกนอย่างหนึ่งของพวกเขา
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น – เอสเอ็มบีซี ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ 2001 ผ่านการรวมกันของธนาคารซูมิโตโม และธนาคารซากูระ ธนาคารซากูระถูกสร้างเมื่อ ค.ศ 1990 ด้วยการรวมกันของธนาคาร
มิตซุยและธนาคารไทโยะ โกเบ เอสเอ็มบีซี โอ้อวดประวัติที่ยาวนาน เมื่อมันสามารถย้อนหลังกลับไปสู่การก่อตั้งของธนาคารมิตซุยเมื่อ ค.ศ 1876 และธนาคารสูมิโตโมเมื่อ ค.ศ 1895 ยิ่งกว่านั้นต้นกำเนิดของมิตซุยและซูมิโตโม ย้อนหลังไปไกลถึง 400 ปีที่แล้ว
เมื่อทากาโตชิ มิตซุย ได้เปิดร้านกิโมโนเรียกว่า อิชิโกยะ ภายในเกียวโตและเอโดะ ธุรกิจของอีชิโกยะได้เจริญเติบโต ธุรกรรมการเเลกเงินที่เกี่ยวพันกันได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้
ทากาโตชิ มิตซุย เปิดตัวธุรกิจการแลกเงินภายในอีโดะเมื่อ ค.ศ 1683 ลูกค้าของทากาโตชิมิตซุยมีทั้งรัฐบาลขอให้บริษัทจัดการเงินสาธารณะ
ดังนั้นมันได้ช่วยพัฒนาธุรกิจของเขา และสร้างชื่อเสียงต่อสาธารณะ เมื่อ ค.ศ 1876 บนพื้นฐานธุรกิจที่เข้มแข็งและชื่อเสียงที่สร้าง ครอบครัวมิตซุยได้สร้างธนาคารมิตซุย ธนาคารเอกชนแห่งแรกของญี่ปุ่น ต่อมาธนาคารได้กลายเป็นบริษัทแกนของมิตซุย กรุ้ปสนับสนุนการพัฒนาของกลุ่มเป็นแขนทางการเงินของพวกเขา

ตลอดสี่ศตวรรษของประเพณี ประวัติของมิตซุยและซูมิโตโมย้อนหลังไปนานกว่าสี่ศตวรรษด้วยทั้งสองเริ่มต้นธุรกิจครอบครัวภายในญี่ปุ่น รากเหง้า
ของเอสเอ็มบีซี ย้อนหลังไปนานกว่าสี่ร้อยปี การดึงจากจิตวิญญานธุรกิจมรดกจากผู้บุุกเบิก ณ มิตซุย และซูมิโตโม เอสเอ็มบีซี ได้ปรับตัวต่อความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงของเวลา และเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขา ในขณะที่ยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานบริษัทผ่านการริเริ่มอย่าง
ยั่งยืน

Cr : รศ สมยศ นาวีการ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *