INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

คณะแพทย์ Aligarh Muslim University กับทัศนะบทวิพากษ์ Covid19  ตอนที่ 2

คณะแพทย์ Aligarh Muslim University กับทัศนะบทวิพากษ์ Covid19  ตอนที่ 2

กรณี บริบทการช่วยเหลือภาครัฐต่อประชาชนและองค์กร”

ดร.ทศพร มะหะหมัด

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้เกิดความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่ก็มิใช่แค่อินเดียเท่านั้น ในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกสร้างผลกระทบอย่างมหาศาล ในแง่มุมของการใช้ชีวิต วิธีการทำงาน แล้วผลกระทบจากปัญหาที่มองไม่เห็นนี้..ทิ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชนชั้นปกครอง พิสูจย์ถึงความท้าทาย อย่างกรณีที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงมหาอำนาจอย่างอินเดีย การวางแผนนโยบายต้องระบุทางเลือกอย่างเหมาะสมเพื่อฟื้นฟูปกป้องรักษาประเทศของตนเองเอาไว้  ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดทำให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ทั้งทางร่างกายและจิตใจของมวลมนุษย์ชาติในห้วงเวลานี้  ในหลายๆสถานการณ์ทำให้เวลานี้ทุกอย่างเริ่มดี แต่สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยงต่างชาติ บางธุรกิจต้องอยู่ในภาวะลำบาก รู้สึกไม่มั่นใจว่าจะมีอะไรรออยู่และต้องพบเจอ

แต่ในอินเดียนั้นนอกจากเมือง Aligarh U.P แล้ว ในขณะที่มีการให้ความรู้ความเข้าใจอย่างมาก นับตั้งแต่ในเดือนมีนาคม 2020 นายกรัฐมนตรี Narendra Modi คำประกาศอย่างกล้าหาญด้วยออกกฏให้ใช้การเคอร์ฟิวกับจำนวนประชากรระดับพันล้านด้วยการปิดประเทศ การอพยพคลื่นฝูงชนครั้งใหญ่ที่สุดของโลกอีกครั้งหนึ่งและปฏิบัติตามแบบเดียวกัน การปรากฏตัวของประชากรทั้งหมดในอินเดียกลายเป็นภาพที่ออกมาอย่างน่าตกตะลึง

บางภาพที่ออกมามันคล้ายกับการอพยพคนจากอินเดียไปสู่ปากีสถานเมื่อตอนปี 1948  นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นหรือมีประสบการณ์มาก่อนของคนอินเดียในเวลานี้  ประชาชนถูกควบคุมคนระดับพันล้านจะยากเย็นแค่ไหนอินเดียก็สามารถกระทำได้ แม้ว่าจะไม่เฉียบเหมือนกับจีนคอมมิวนิสต์

ความปกติแบบ”ใหม่” จะต้องใช้เวลานานกว่าจะเป็น “ปกติ” เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบในทางลบเช่นกัน เนื่องจากการชะลอตัวบ่งชี้ตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของอินเดียในปี 1990 India Economic Reform ปีงบประมาณปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงภาวะถดถอย โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเหลือ 3.1% ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในช่วง 17 ปีที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562-2563 โดยพื้นฐานแล้วการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปีที่ 4.2% ในปี 2562-2563 อัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นจาก 6.7% ในวันที่ 15 มีนาคมเป็น 26% ในวันที่ 19 เมษายน ในความเป็นจริงมีคน 140 ล้านคนตกงานในช่วงเวลานี้

 

อย่างไรก็ตามแม้จะมีตัวเลขเหล่านี้ แต่การฟื้นฟูและการฟื้นตัวก็อยู่ในความคิดขององค์กรในอินเดีย แม้ว่าการหยุดชะงักจะไม่ได้ยุติลง แต่ความพยายามก็เริ่มที่จะนำเสนอวิธีการที่สร้างสรรค์ในการเชื่อมต่อกับประชาชน ในแง่เดียวกันบทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ถึงความพร้อมและการตอบสนองขององค์กรอินเดียในการรับมือกับ COVID-19 มิใช่แค่เมือง  Aligarh ที่ผม(ผู้เขียน)ได้นำเสนอไปเมื่อตอนแรก และพร้อมกันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในวงกว้างที่ความรักชาติ ของคนอินเดียที่ต้องเผชิญ  สิ่งนี้จะเป็นการวางรากฐาน สำหรับการดำรงชีวิตในแบบใหม่  ทั้งในส่วนของการทำงานในองค์กรภาครัฐ เอกชน ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นโมเดลทางความคิดแบบใหม่ที่จะต้องถูกนำมาใช้ เพื่อกำหนดนิยามใหม่และการแทรกแซงเพื่อประยุกต์ให้กับองค์กรในอินเดีย เป็นความพยายามสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงานและผลผลิตท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การบริหารงานบุคคลมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทห้างร้านในประเทศที่กำลังเผชิญ และยังสามารถสามารถสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของแต่ละบุคคลและองค์กรในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรของอินเดียสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของพวกเขาได้อย่างไร ทรัพยากรบุคคลจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการเปลี่ยนความคิดไปสู่การปรับตัวและเพิ่มการเรียนรู้  จากคำถามไม่กี่คำถามที่เกิดขึ้น การมุ่งมั่นของภาครัฐจึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอ ในช่วงวิกฤตนี้และการใช้รูปแบบเพื่อให้เกิดความอยู่รอดต่อไปได้ ที่เสนอเพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับวิธีการทำงานที่ใหม่กว่าได้อย่างมีทักษะและจัดการกับสถานการณ์วิกฤตได้

ประสบการณ์การรับมือกับภาวะฉุกเฉินของอินเดีย

โดยปรกติก็ถือว่าคนอินเดียอยู่ในภาวะที่ลำบากอยู่แล้ว นี่เป็นเหมือนข้อดีของประชาชนในประเทศที่สามารถรับมือกับทุกเหตุการณ์ได้อย่างดี หลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายแรกในอินเดีย การตอบสนองต่อแผ่นดินที่รวดเร็วที่สามารถมองเห็นได้นั้น ได้เปลี่ยนไป ใช้การทำงานจากสถานการณ์ที่บ้านโดยทันที ไม่ว่าองค์กรต่างๆจะเตรียมหรือไม่พร้อมสำหรับการทำงานในทุกภาคส่วน ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่ควรทราบก็คือ “ทำงานจากที่บ้านในอินเดีย”  ทันทีที่ได้รับแจ้งการแพร่ระบาดของโรคนี้ ถือเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดขององค์กรในอินเดียต่อความปลอดภัยของพนักงาน การตัดสินใจที่เฉียบขาด แม้ว่าประชาชนจะต้องเผชิญความลำบาก  อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวอินเดียกำลังมองหาที่พึ่งพา กำลังมองหากลยุทธ์ทางเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่มีความต่อเนื่องและรักษาการสื่อสาร คำถามที่เกิดขึ้นจากประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพ บทบาทของความเป็นผู้นำ ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน การเอาใจใส่โครงสร้างพื้นฐานสามารถนำไปสู่การรับมือกับวิกฤตนี้ได้ นอกจากนี้สถาบันการเงิน ระบบสินเชื่อก็ให้การช่วยเหลือประชาชนนายทุนที่มีใจช่วยเหลือประชาชนทุกหน่วยงานทุ่มเทกันอย่างเต็มกำลัง

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังมองหากลยุทธ์ทางเลือกในลำดับขั้นต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าบริการมีความต่อเนื่องและรักษาการประคับประคองคุณภาพ บทบาทของการช่วยเหลือการเอาใจใส่โครงสร้างพื้นฐานสามารถนำไปสู่การรับมือกับวิกฤตนี้ได้

นอกจากนี้การสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากนักเรียนไทยและเพื่อนๆ ชาวอินเดียในเรื่องการตอบสนองจากหลายภาคส่วนในอินเดียต่อ COVID-19 แต่สิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้เอ่ยถึงคือ ผู้ประกอบการธุรกิจกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น MSME (Micro, Small and Medium Enterprises), การท่องเที่ยวและการบริการ, การบิน, อสังหาริมทรัพย์ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ในทางปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ ต้องหยุดลงหรือพนักงานต้องถูกปลดออกจากงานหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นใหม่ของกิจกรรมตามปกติ ยังคงต้องใช้เวลา ในทุกสถานการณ์แม้ว่าการตอบสนองจะเกิดขึ้นในทันที แต่ผลกระทบที่ตามมาด้วยการให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในวงกว้างที่พนักงานทั่วภาคส่วนต่างๆ ในอินเดียต้องเผชิญการระบุทุกบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้าน HRD ในการปรับเป้าหมายของแต่ละบุคคลและระดับองค์กรและจัดการวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ ( ต่อฉบับหน้า)

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *