jos55 instaslot88 Pusat Togel Online พ.ร.บ. EEC ฆาตกรครัวของโลก - INEWHORIZON

INEWHORIZON

ขอบฟ้าใหม่

พ.ร.บ. EEC ฆาตกรครัวของโลก


พ.ร.บ. EEC ฆาตกรครัวของโลก

กมล กมลตระกูล

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศอย่างไม่จัดไม่แยกระบบ Zoning ออกจากเขตลุ่มน้ำ เขตต้นน้ำ เขตเกษตรกรรรมที่เป็นเขตครัวของชาติและครัวของโลก โดยเน้นให้เป็นเขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะมาแทนที่ คือการสร้างความหายนะแก่ชาติในระยะยาว

ตัวอย่างของการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความเหมาะสมของคนไทยและประเทศไทย คือ เขต ภูมิภาค Provence-Alps ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีเนื้อที่ 34,400 ตารางกิโลเมตร โดยอนุรักษ์และสงวนไว้ให้เป็นเขตเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวเท่านั้น กลายเป็นครัวของฝรั่งเศสและของยุโรป

ภูมิภาคนี้ สร้าง GDP สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ หรือปีละ 6 แสนล้านบาท ( 18 Billions dollars) รายได้ต่อหัวของประชากร ต่อหัว $ 37,121 หรือ 1.3 ล้านบาท

รายได้และอาชีพส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้ คือ การท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม เกษตรกรรมแปรรูป โดยเฉพาะไวน์ ที่มีชื่อเสียงและแพงที่สุดของโลกที่เรียกว่า 5 อรหันต์ ก็ผลิตจากภูมิภาคนี้

ประชากรร้อยละ 90.2 ประกอบอาชีพเป็น SME หรือเป็นผู้ประกอบการอิสระ เป็นเจ้าของไร่ เจ้าของโรงแรม ร้านค้า และร้านอาหาร ร้านขนม มีตลาดนัดมากมาย ทุกย่าน ทุกเขต ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ทุกประเภท เช่น ผัก ผลไม้ ใส้กรอก แฮม ขนม ของว่าง ของชำร่วย และเหล้า ไวน์ นับพันๆยี่ห้อ

ภูมิภาคนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากยุโรปและทั่วโลกมาเที่ยวมากเป็นอันดับ 2 รองจาก ปารีส ที่เป็นอันดับหนึ่ง คือปีละ 6 ล้านคน หรือ 25% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด

นี่คือตัวอย่างของแผนพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลควรนำมาเป็นแม่แบบไม่ใช่การพัฒนาแบบดึงนักลงทุนจากต่างชาติมาลงทุนด้านอุตสาหกรรม ที่สร้างมลภาวะ แย่งยึดที่ดินเกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยการใช้อำนาจรัฐ อำนาจกฎหมายและอำนาจเงิน ผลักดันแปรรูปเกษตรกรผู้มีอาชีพอิสระให้ล้มละลายกลายเป็นผู้อพยพ กลายเป็นลูกจ้างรายวันของนักลงทุนต่างชาติ ครอบครัวแตกสาแหรกขาด

ภูมิภาคครัวของโลกมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่นภาคใต้ และภาคกลาง โดยเฉพาะย่านลุ่มน้ำบางปะกง ที่เป็นครัวของชาติอย่างแท้จริง คือเป็นแหล่งเลี้ยงและเพาะพันธุ์กุ้งส่งออกคิดเป็นร้อยละ 50 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ เป็นแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวใหญ่ที่สุดของประเทศ มีป่าจากและป่าโกงกางและป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ยังเหลืออยู่.

ลุ่มน้ำบางปะกงนี้เป็นเขตน้ำกร่อยหรือ 2 น้ำ แบคทีเรียตาย วัชพืชตาย ผลผลิตส่วนใหญ่จึงปลอดสารพิษ ไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้า สัตว์เลี้ยงน้ำ กุ้ง หอย ปูปลา ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ความเป็นครัวของชาติและครัวของโลกนี้กำลังถูก พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ ที่เรียกกันสั้นๆว่า พ.ร.บ. อีอีซี้ คือ เกษตรกรและชาวบ้านในท้องถิ่นซี้แหงแก๋. พ.ร.บ.นี้ มีมาตราที่ให้อำนาจคณะกรรมการมีอำนาจมากกว่าศาลทุกศาล มีมาตราที่ขัดกับหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญหลายมาตรา ละเมิดสิทธิพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

การจัดระบบ Zoning แยก ภูมิภาคอุตสาหกรรรมออกไปจาก ภูมิภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดที่ต้องดำเนินการก่อนความเป็นครัวของโลกของประเทศไทยจะถูกทำลายสิ้นสูญพันธ์ให้กลายเป็นประเทศสลัมของโลก

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *